Aisopos

Aisopos
PAYLAŞ
Hakkında

Aisopos Hayvan masallarının efsanevi babası Aisopos’un yaşamı üstüne elimizde kesin bir bilgi yok. İlkçağ söylencelerine göre İ.Ö. 6. yüzyılda yaşamış bir köleydi ve Frigya’da doğmuştu; ama Trakya’da Samos’ta, Sardeis’te, giderek Mısır’da doğduğunu savunanlar da vardı. Plutarkhos’a bakılırsa çirkin, kekemi ve kamburdu ama ince bir zekaya sahipti; hiçbir şey yazmamış ama anlattığı eğretilemeli hayvan masallarıyla büyük bir üne kavuşmuştu. Büyük olasılıkla bu çağlarda Anadolu, Ege Adaları ve Yunanistan’da hak arasında üretilen hayvan masallarının tümü Aisopos’a mal edildi. Hayvanların başoyuncu olduğu bu masallarının tümü Aisopos’a mal edildi. Hayvanların başoyuncu olduğu bu masalların kimilerini Sokrates şiir biçimine soktu. Kapsamlı ilk Aisopos derlemesini Phaleronlu Demetrios İ.Ö.4. yüzyılda yayımladı. Latinlerde Phaedrus (İ.S. 1.yy) ve Avienus (İ.S. 4. yy), tüm ortaçağ masalcıları, daha sonra da La Fontaine, bu masallardan geniş biçimde yararlandılar.