Yeliz Özay Diniz

Yeliz Özay Diniz
PAYLAŞ
Hakkında

Yeliz (Özay) Diniz Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Bilkent Üniversitesi ve Iowa State Üniversitesi’nde Edebiyat Öğretmenliği yüksek lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını “Türk Halk Hikâyelerinde Metinlerarası İlişkiler” başlıklı tez çalışmasıyla 2007 yılında tamamladı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde “Evliyâ Çelebi” üzerine doktora tez çalışmasını 2012 yılında tamamladı. Metinlerarasılık ve Evliyâ Çelebi çalışmalarına ilişkin makaleler ve kitap bölümleri yazdı. Evliyâ Çelebi ve sözlü kaynaklarına ilişkin uluslararası toplantının organizasyonunu yürüttü ve bildirilerini yayına hazırladı: "Evliyâ Çelebi’nin Sözlü Kaynakları” (Öcal Oğuz ile, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2012). UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun kültür sektöründe 2006 yılından beri kültür uzmanı olarak görev almaktadır; çeşitli uluslararası kültür sözleşmelerinin çevirisinde ve adaylık dosyalarının hazırlan-masında yer aldı. "Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi"nin UNESCO Uluslararası Dünya Belleği Listesi’ne 2013 yılında kaydedilmesini sağlayan adaylık dosyasını hazırladı.