Julia Kristeva

Julia Kristeva
PAYLAŞ
Hakkında

Julia Kristeva Bulgar asıllı Fransız psikanalizci, denemeci, göstergebilimci ve romancı. 1941 yılında Bulgaristan’da doğdu. Sofya Üniversitesi’nde dilbilim okuduktan sonra, 1965 yılında Fransız Hükümeti’nin bursuyla Paris’e gitti. Philippe Sollers’in yönettiği, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida gibi yazarların da arasında bulunduğu Tel Quel topluluğuna katıldı ve toplulukla aynı adı taşıyan dergide metin kuramına ilişkin ilk yazılarını yayınladı. Jacques Lacan’ın psikanaliz üzerine verdiği seminerleri izledi. İlk dönem çalışmalarında Saussure, Lacan, Bahtin ve Chomsky gibi birçok kuramcının etkisi altında, göstergebilimsel ve psikanalizci yöntemi birleştirerek yeni okuma ve anlamlama olanakları sunan Julia Kristeva, son yıllarda, feminist kuram ve yabancılık olgusu üzerine yoğunlaştı.

Halen Paris VII Üniversitesi’nde profesörlük görevini sürdüren Julia Kristeva, 1997 yılında Légion d’honneur’e (Fransız Liyakat Nişanı), 2004 yılında ise Norveç Hükümeti’nin verdiği Holberg Ödülü’ne layık görüldü.