Râbia Hâtun

Râbia Hâtun
PAYLAŞ
Hakkında

Râbia Hâtun XX. yy. şairlerinden. Aile dergisinde (1947-1949) yayımlandıkları sırada geniş yankılar uyandıran, seçkin bir divan şairinin yeni bulunmuş şiirleri sanılan, lirik kıt’alar yazarı. Hangi yüzyılda yaşadığı üzerine tahminler yürütülmüş, uzayıp giden tartışmalardan sonra şairin, tarihçi İsmâil Hâmi Dânişmend’in eşi Nâzan hanım olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ayrıntıları, İsmâil Hâmi Dânişmend’in dört yazısındadır (Akşam gazetesi, 17-24 Eylül 1948). Râbia Hâtun’un Şiirleri, sonradan bir kitapta toplandı (41 şiir, 1961).


Yukarıdaki yaşamöyküsü Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nün 16. basımından (Varlık Yayınları, 1995) alınmıştır.