Prof. Dr. Robert Dankoff

Prof. Dr. Robert Dankoff
PAYLAŞ
Hakkında

Prof. Dr. Robert Dankoff Doğumu Rochester (New York) 1943. Columbia ve Harvard Üniversitelerinde Yakındoğu dil ve edebiyatları öğrenimi gördü. Brandeis (1969-75) ve California Üniversitelerinde (Berkeley, 1976-77) öğretim üyeliği yaptı. 1979’dan beri sürdürdüğü Chicago Üniversitesi Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü Türkçe profesörlüğü görevinden 2007’de emekliye ayrıldı. 2008 Nisan-Mayıs aylarında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi.

Divan Lugat at-Türk’ün yeni bir yayınını ve İngilizce çevirisini gerçekleştirdi (Compendium of the Turkish Dialects; Cambridge 1982 - J. Kelly ile birlikte). Kutadgu Bilig’i geniş bir incelemeyle İngilizceye çevirdi (Wisdom of Royal Glory, Chicago, 1983). Türkçedeki Ermenice alıntılar üzerine çalıştı (Armenian Loanwords in Turkish, Wiesbaden, 1995). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi üzerinde çalışmaya seksenli yıllarda başladı. Bitlis bölümünü işledi (Evliya Çelebi in Bitlis, Leiden, 1990). Evliyâ’nın Melek Ahmed Paşa üzerine anlattıklarını bir araya getirdi (The Intimate Life of an Otoman Statesman: Melek Ahmed Pasha, New York, 1991). Seyahatnâme için bir okuma sözlüğü yayınladı (An Evliya Çelebi Glossary, Cambridge, 1991). Klaus Kreiser ile birlikte Seyahatnâme için bir kılavuz kitap hazırladı (A Guide to the Seyahat-name of Evliya Çelebi, Wiesbaden, 1992). Arnavutluk ve çevresine ilişkin bölümü R. Elsie ile birlikte işledi (Evliya Çelebi in Albania and Adjacent Regions, Leiden, 2000). Seyahatnâme metninin Yapı Kredi Yayınları arasında çıkmış olan yayınına yedinci ciltten başlayarak katıldı. Evliyâ Çelebi’nin dünyaya bakışı üzerinde yazdığı kitap (AnOttoman Mentality, The World of Evliya Çelebi, Leiden-Boston 2004, 2. baskı 2006) YKY tarafından yayınlanacaktır. Seyahatnâme ve Türk filolojisinin çeşitli konuları üzerine birçok makaleleri, tanıtma-eleştirme yazıları vardır.