Georges Dumézil

Georges Dumézil
PAYLAŞ
Hakkında

Georges Dumézil (1898-1986) Fransız filolog. Dinler tarihi, mitoloji ve destan alanlarında yaratıcılığını kanıtlayan yapıtlarla, özellikle HintAvrupa kökenli toplumların tarihsel süreç içerisindeki egemen ideolojileriyle toplumsal yapıları arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmıştır. Eski Yunanca ve Sanskritçe öğrenen Dumézil, Paris Ecole Normale Supérieure’ü bitirdikten sonra 1920 yılında lise öğretmenliğinin yanı sıra doktora çalışmalarına başladı. HintAvrupa ve Kafkasya uygarlıklarının karşılaştırmalı mitolojisi üzerinde derin araştırmalar yapan Dumézil, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağrısı üzerine geldiği İstanbul Darülfünunu’nda 1925-1931 yılları arasında dinler tarihi okuttu. 1931-1933 yılları arasında İsveç’te Upsala Üniversitesi'nde dersler verdikten sonra Fransa’ya geri döndü. 1935 yılında Ecole Pratique des HautesEtudes’de çalıştıktan sonra, 1938 yılında Collège de France’da kendisi için açılan HintAvrupa uygarlığı kürsüsünün başına getirildi ve A.B.D.’deki çeşitli üniversitelerde misafir profesör olarak çalıştı. HintAvrupa toplumlarının ortak noktalarını dinsel yaşam, askerlik ve üretim uğraşları olarak “üç işlevli“ bir ideolojik yapılanmada gören Dumézil, aynı işlevlerin Latin kökenli Roma ve Germen kökenli Kuzey Avrupa toplumlarında da varolduğunu kanıtladı. Dumézil 1978 yılında Académie Française üyeliğine seçildi.