Sündüz Öztürk Kasar

Sündüz Öztürk Kasar
PAYLAŞ
Hakkında

 


Sündüz Öztürk Kasar 1961’de doğdu.  1979-1983 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Fransız Dili Eğitimi Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı.  Ardından, Fransız Hükümeti’nden eğitim bursu kazanarak lisansüstü  öğrenim görmek üzere Fransa’ya gitti. Paris’te Ecole des Hautes  Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS) doktora çalışmasına başladı.  Prof. Dr. Algirdas Julien Greimas yönetimindeki DEA [Doktora  Hazırlık] çalışmasını 1985’te sundu. Prof. Dr. Jean-Claude Coquet yönetiminde  hazırladığı Univers balzacien sous le double point de vue narratologique  et sémiotique başlıklı doktora tezini 1990’da savundu.1993’te Yapı Kredi Yayınları’nın hazırladığı Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi  çerçevesinde Maurice Blanchot’nun L’Espace littéraire (Yazınsal  Uzam) adlı yapıtını ve 1996 yılında yine aynı yayınevi için Roland  Barthes’ın S/Z adlı göstergebilimsel çözümlemesini dilimize  aktardı. 1994 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat  Fakültesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde öğretim  üyeliği yapmakta olan Sündüz Öztürk Kassar’ın dilbilim,  göstergebilim, sözlükbilim, çeviribilim ve çeviri tarihi  alanlarında bir çok çalışması, yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış  makale ve bildirileri bulunmaktadır.