Elif Damla Yavuz

Elif Damla Yavuz
PAYLAŞ
Hakkında
Elif Damla Yavuz Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın fagot bölümünün lise kısmından mezun olduktan sonra müzikoloji lisans öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, yüksek lisans öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) tamamladı. 2011 yılında DAAD bursuyla Almanya’ya gitti. 2014 yılında Almanya’daki Türkiye kökenlilere odaklandığı teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı. 2013 yılında Paul Hindemith’in Türkiye ile ilgili raporlarını Türkçeye çevirdi; bu raporlar “Hindemith Raporları 1936/1937/1938” başlığıyla yayımlandı. 2015 yılında ise Prof. Songül Karahasanoğlu’yla birlikte yazdığı Müzikte Araştırma Yöntemleri başlıklı kitabı yayımlandı. 2015-2017 yılları arasında Westfälische Wilhelms-Universität Münster, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Corpus Musicae Ottomanicae” başlıklı projede araştırmacı olarak çalıştı. Yavuz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir ve opera, Cumhuriyet Dönemi müzik politikaları ve metodoloji üzerine dersler vermektedir.