Ayşe Eziler Kıran

Ayşe Eziler Kıran
PAYLAŞ
Hakkında

Ayşe Eziler Kıran 1950 yılında İzmir’de doğdu. İlkokulu Türkiye ’nin çeşitli illerinde ve Fransa’da okudu. Orta eğitimini Ankara ’da tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve 1973 yılında mezun oldu. 1977 yılında Poitiers Üniversitesi’nde Actualité artistique et littéraire dans la Correspondance de Marcel Proust (Marcel Proust’un Mektuplarında Sanatsal ve Yazınsal Actualite) başlıklı doktora tezini tamamladı. 19801983 yıllarında Paris’te yazın, dilbilim, anlambilim ve göstergebilim alanlarında araştırma ve çalışmalar yaptığı Toplum Bilimleri Yüksek Okulu’ndan (École des Hautes Études en Science Sociales) 1985 yılında mezun oldu. J. Greimas’ın Kusur Konusunda, J. Gracq’ın Argol Şatosu’nda adlı yapıtlarını Türkçeye çevirdi. Z. Kıran ile birlikte Yazınsal Okuma Süreçleri başlıklı kitabın üçüncü bakısı yayına hazırlanmakta, Dilbilime Giriş’in üçüncü baskısı ise 2006’nın sonunda yayımlandı. Fransız ve Türk yazınsal yapıtlarının ve karikatür, fotoğraf, resim gibi sabit görsel göstergelerin göstergebilimin araçlarıyla çözümlemesini yapıyor, görsel göstergebilim ve dil bilimleri alanındaki son gelişmeleri yakından izlemeye çalışıyor. Türk yazınından T. Yücel, Bilge Karasu ve H. A. Toptaş, Fransız yazınından M. Proust ve J. Gracq, M. Yourcenar, Amerikan yazınından J. C. Oates en sevdiği yazarlar.