Alp Tümertekin

Alp Tümertekin
PAYLAŞ
Hakkında
1955'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'ni bitirdi. Yükseköğrenimini İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri Bölümü'nde tamamladı. Dilbilim alanında ve coğrafi mekân ve pazarlama coğrafyası konularında çalışmalar ve çeviriler yaptı. Yazıları ve çevirileri çeşitli dergilerde yayımlandı. Şimdilerde resim, heykel ve mimarlık gibi görece önemsenmemiş konularda çeviri metin sağlama çabasını sürdürüyor.
Başlıca çevirileri: Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Birikim), Jean-Paul Sartre, Sözcükler (Ada); Gaston Bachelard, Yok Felsefesi (YKY); Guillaume Apollinaire, Kübist Ressamlar (YKY); Pascal Boniface, Güçsüzlük İsteği (YKY); Jacques Le Goff, Gençlere Avrupa Tarihi (YKY); André Raymond, Yeniçerilerin Kahiresi (YKY); Timur Kuran, Yalanla Yaşamak (YKY); Jacques Derrida, Marx'ın Hayaletleri (Ayrıntı); Stefanos Yerasimos, Süleymaniye (YKY).