Babanzade Reşid

Babanzade Reşid
PAYLAŞ
Hakkında
Babanzade Reşid, 1871’de Süleymaniye/Musul’da doğdu. Birçok bilim, sanat ve devlet adamı yetiştiren ünlü Babanzadeler ailesinden Abdulfettah Bey’in oğludur. İlk öğrenimini Süleymaniye’de tamamlayarak İstanbul’a geldi. Çeşitli medreselerde okuyarak ders verme icazeti aldı (1896). Bir yandan çeşitli ortaöğretim kurumlarında dersler verirken bir yandan da öğrenimini sürdürdü. Dersiamlık (1915) ve müderrislik (1920) payesi kazandı. 1920 yılında atandığı İbtidai Hariç İstanbul müderrisliğini medreselerin kapatılmasına (1924) değin sürdürdü. Medreselerin kapanmasıyla açıkta kalan Reşid Bey’in sonraki yaşamına ilişkin bilgi ve yayımlanmış yapıtı saptanamamıştır.