Mehmet Mukadder Yakupoğlu

Mehmet Mukadder Yakupoğlu
PAYLAŞ
Hakkında

Mehmet Mukadder Yakupoğlu 1951 yılında Giresun’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Halen Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır. Felsefi alanda çeşitli dergilerde yayımlanmış metinlerinin dışında "Varoluş, Ahlak ve Ölüm" adlı 2001 yılında yayımlanmış bir eseri de bulunmaktadır. Çok sayıda bulunan çevirilerden Søren Kierkegaard’un "Ölümcül Hastalık Umutsuzluk"unu, Pierre Klossowski’nin "Nietzsche ve Kısırdöngü"sünü, Henri Bergson’un "Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı"nı ve Simone Weil’in "Yerçekimi ve Tanrı’nın Lütfu"nu sayabiliriz.