Goncagül Artam

Goncagül Artam
PAYLAŞ
Hakkında

Goncagül Artam (1972, İstanbul) Saint Benoit Fransız Lisesi’ni ve Bo­ğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. Hacettepe Üni­versitesi Tarih Bölümü’nde “Osmanlı Devleti’nde Mevlevi Tarikatı’nın Klasik Öncesi Dönemi (13.-17. yüzyıllar)” başlıklı tezle yüksek lisansını ve daha sonra da Fransa’da Université de Provence’ta “Hurufilik Tari­hi Kaynakları” başlıklı tezle ikinci yüksek lisansını (DEA) yaptı. Yine aynı üniversitede “Osmanlı Devleti’nde Hurufiler (14.-17. yüzyıllar)” adlı doktora çalışmasını tamamladı. Çeşitli üniversite ve kurumlarda Osmanlıca, paleografya, 13-17. yüzyıl klasik Türk edebiyatı, dünya edebiyatı tarihi, tasavvuf tarihi ve edebiyatı, karşılaştırmalı Doğu-Batı edebiyatları, Ortaçağ Müslüman ve Hristiyan toplumlarında kültürel ve dini etkileşimler konularında dersler verdi. Bilimsel makale ve bildi­rilerin yanı sıra çeviri çalışmalarını sürdürüyor.