Özgür Türesay

Özgür Türesay
PAYLAŞ
Hakkında

Özgür Türesay Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (1999). Fransa’da INALCO’da Osmanlı Tarihi üzerine master yaptı. "Devlet Kuramı" (haz. Cemal Bali Akal, 2000) ve "Médecins et ingénieurs ottomans à l’âge des nationalismes" (haz. Méropi Anastassiadou- Dumont, 2003) gibi kitaplarda çevirmen olarak yer aldı. Toplumsal Tarih, Kebikeç ve Müteferrika gibi dergilerde makaleleri yayımlandı.