M. Şerefeddin Yaltkaya

M. Şerefeddin Yaltkaya
PAYLAŞ
Hakkında

Mehmed Şerefeddin Yaltkaya, 1879’da İstanbul’da doğdu. Darülmuallimini bitirdikten sonra çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik (1910-1924), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kelam profesörlüğü (1924-1933) yaptı. İlahiyat Fakültesi’nin kapatılması üzerine İslam Tetkikleri Enstitüsü müdürlüğüne atandı. Bu görevi sırasında (1937-1941) Edebiyat Fakültesi’nin çeşitli birimlerinde dersler verdi. Rıfat Börekçi’nin ölümü üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirildi (1942) ve bu görevini ölümüne (1947) değin sürdürdü.
İslam bilimleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Yaltkaya’nın başlıca yapıtları: İbn Esirler ve Meşahir-i Ulema (1906), Tarih-i Kur’an-ı Kerim (1915), Kelam Tarihi (1924), Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1924), Dini Makalelerim (1944).