Emine Gürsoy Naskali

Emine Gürsoy Naskali
PAYLAŞ
Hakkında

Emine Gürsoy Naskali (Prof. Dr.) 1973 yılında Oxford Üniversitesi (St. Anne’s College) Şarkiyat Bölümü’nden mezun olmuş, doktorasını Türk dili alanında İstanbul Üniversitesi’nde yapmıştır. 1977-1984 yıllarında Helsinki Üniversitesi Asya ve Afrika Bölümü’nde, 1987-1989 yıllarında Oxford Üniversitesi’nde ders vermiştir. Meslek hayatına Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde devam etmiş, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı, rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştur.

Celal Bayar Vakfı başkanıdır. Vakfın Umurbey, Gemlik, Bursa’daki müzesi, kütüphanesi ve zengin arşivinin işleriyle ilgilenmektedir.

Çalışmalarının bir kısmı yakın dönem siyasi tarih üzerinedir. Yassıada Zabıtları (12 cilt), Toplu Savunma, Şahsi Savunmalar, Müvekkil Savunmaları, Darağacındaki İstiklal Madalyası; Celal Bayar Arşivinden Serbest Fırka Anıları; Cumhuriyet Tarihi Soyadı Hikâyeleri; Demokrat Parti I. Büyük Kongresi 1947, Tutanaklar, Yorumlar; Demokrat Parti Grup Tutanakları (1950) vb. yayınları bulunmaktadır.

Diğer bir grup çalışması Türk Dili sahasındadır: Türk dili, Osmanlıca, Orta Asya Türk lehçeleri ve edebiyatı sahalarına ait metinler neşretmiş, Altay Destanı Maaday Kara ve Manas Destanı’nı yayımlamış, Altayca-Türkçe ve Hakasça-Türkçe sözlüklerini, kolektif bir çalışma olarak (4 cilt) Türk Dünyası Bilmeceleri’ni hazırlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya ve Sibirya’ya pek çok sefer gitme imkânı olmuştur.

Üçüncü bir çalışma alanı ise kültür tarihi üzerinedir. Tütün, Tuz, Saç, Ayakkabı, Hapishane, Defin, Av ve Avcılık, Ekmek, Öksüzler ve Yetimler, Çoban, Veda, Ağıt, Temizlik, Geyik, Korku, Hediye, Uçmağa Varmak, Beden, Lanet, Hakaret, Yemin, Kahve, Avare, Yorgan, Nuh, Argo, Hutbe, Arı ve Bal, Mum, Meyve, Takvim, Renk, Muska, Balık, Çerez, Taş, Çiçek, Kuş Dili, Mutfak Gereçleri, Kartpostal, Ağlamak, Zeytin, Küslük, Yalan, Kanto, Duvar Yazıları, Zehir, Gülmek, Öfke, Tango, Dedikodu, Cüce, Müzayede, Kumar, Ayrılık, Pazar, Çöp, Meyhane, Kürk, Alay, Gelin, Hırsızlık, Fakirlik, Çizgi Roman, Su, Radyo, Taksi ve Dolmuş, Kan Bağı, Borç, Cefa, Vefasızlık, Tren, Tereddüt, Sirk, Sihirbaz, Aylak, Marangozluk, Şehir Efsaneleri, Komşuluk vb. başlıkları altında kültür birikimimizi derleyen uzun soluklu bir dizi yayınlamaktadır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın (TDK e-kitap) bütün eserlerinin editörlüğünü yapmıştır.