Hasan Harmancı

Hasan Harmancı
PAYLAŞ
Hakkında
Hasan Harmancı 1982’de Konya’da doğdu. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. Arap edebiyatı ile ilgili yazı ve çevirileri çeşitli dergilerde yayımlandı. Halen Muş Alparslan Üniversitesi’nde araştırma görevliliğine; Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kendi alanında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.