Şevket Beysanoğlu

Şevket Beysanoğlu
PAYLAŞ
Hakkında

Şevket Beysanoğlu (Diyarbakır, 1 Ağustos 1920 – Ankara, 23 Nisan 2003): Hukukçu, edebiyat ve halkbilimi araştırıcısı. A. Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1942). Hâkimlik, avukatlık yaptı. Hayatını başta Ziya Gökalp olmak üzere Diyarbakır’dan yetişen fikir ve sanat adamlarına, bu yöreyle ilgili tarih ve halkbilimi çalışmalarına adadı. Dergiler, kitaplar yayımladı, dernek ve vakıf yöneticiliği yaptı. Diyarbakır Folkloru, I-II (1943, 1946), Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, I-IV (yb. 1996-2003), Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi, I-III (1998-2001) kırktan fazla kitabından birkaçı.