Serkan Erdal

Serkan Erdal
PAYLAŞ
Hakkında

Serkan Erdal Erzurum’un Oltu İlçesi’nde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Oltu’da tamamladı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne başladı. Adı geçen bölümü 2003 yılında bitirdi. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yük­sek lisans eğitimine başladı. 2006 yılında “Mütareke Yıllarında (1918-1922) İstanbul’da Kurulan Sosyalist ve Komünist Partiler ve Faaliyetleri” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini “Osmanlı Devleti’nde Sosyalist Faaliyetler Üzerine Bazı Ör­nek İncelemeler” başlıklı tez çalışmasıyla bitirerek 2014 yılında doktor unvanını aldı. 2015 yılından beri Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sosyal ve sağlık tarihi alanında çalışmakta olup, “Sarıkamış’tan Krasnoyarsk’a Esaret Hatıralarım” ve “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İçki İle Mü­cadele ve Hilal-i Ahdar Cemiyeti (1908-1927)” adlı eserleri bulunmaktadır.