Alâattin Karaca

Alâattin Karaca
PAYLAŞ
Hakkında

Alâattin Karaca (Doğ. 1963) Çorum’da doğdu. Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) Bölümü’nde tamamladı. 1986-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-CoğrafyaFakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarakçalıştı. 1995-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Edebiyatı Bölümünde, 1997-2000 yılları arasında ise Tunus, Universite de Tunis I, Faculte des Lettres au Manouba’da öğretim üyesiolarak görev yaptı. Hâlen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Kitap-lık, Hürriyet Gösteri, Türk Edebiyatı, Dergâh, Hece, Yasak Meyve gibi dergilerde edebiyata ilişkin yazılar yayımlayan yazarın İsmail Safa (1990), Geçmiş Zaman Olur ki Ercümend Ekrem Talu’nun Anıları (2005), İkinci Yeni Poetikası (2005), Necip Fazıl Adnan Menderes İlişkisi, Mektuplar ve Belgelerle (2009) adlı kitapları vardır.