Mustafa Koç

Mustafa Koç
PAYLAŞ
Hakkında

Mustafa Koç 1969’da Kayseri’de doğdu. İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde çalışıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde görev yaptı. Fatih Üniversitesi’nde yardımcı doçent. Bâleybelen. Muhyî–i Gülşenî İlk Yapma Dil (2005), Aşçı İbrahim Dede, Aşçı Dede’nin Hatıraları I–IV (Eyyüp Tanrıverdi ile, 2006), Feraizcizâde Mehmed Şakir, Persenk ve Persenk Açıklaması (2007), Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî (2007) adlı kitapları var.