Selahattin Bağdatlı

Selahattin Bağdatlı
PAYLAŞ
Hakkında

Selahattin Bağdatlı 27 Ağustos 1942’de Arhavi’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakütesi’ni bitirdi (1967). İstanbul’da avukatlık yaptı (1970-1985). Gelişim Yayınları Büyük Larousse Ansiklopedisi’nde Hukuk bölümü yönetmeni olarak çalıştı (1985-1990). Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakültelerinde Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hukuka Giriş dersleri verdi (1994-2005). Emekliye ayrıldıktan sonra telif ve çeviri kitaplar hazırladı; Okan Üniversitesi’nde Hukuka Giriş dersleri okuttu (2011).
Yapıtları: Telif: Temel Hukuk Kavramları (1985); Hukuk Sözlüğü (1997); İtalyan Yenigerçekçiliği (2000); Felsefeden Edebiyata Selahattin Hilav (Hazırlayan, 2006).


Çeviri: Hükümdar (Machiavelli, 1985); Uluslararası Hukuk (R. J. Dupuy, 1997); İnsancıl Hukuk Sözlüğü (F. Bouchet-Saulnier, 2002); Güneş Ülkesi (T. Campanella, 2011).