Priscilla Mary Işın

Priscilla Mary Işın
PAYLAŞ
Hakkında

Priscilla Mary Işın 1951’de İngiltere’de doğdu. York Üniversitesi’nde felsefe okudu. 1973 yılından beri Tu¨rkiye’de yaşıyor. 1983’te Osmanlı mutfak tarihini araştırmaya başladı. Tu¨rkçeden İngilizceye ku¨ltu¨r ve sanat konularında çeviriler yaptı. Bir su¨reden beri kaybolmakta olan Osmanlı dönemi meyve çeşitlerinin yaşatılması için “tarımsal biyoçe­şitlilik” konusuyla ilgileniyor. 2006 yılında Esin Alice Işın ile birlikte “Meyve Mirası” projesini başlattı. Fu¨sun Ertuğ, Neşe Bilgin ve Elisabeth Tu¨zu¨n’u¨n de katıldığı projenin pilot bölgesi olan Muğla’da 550’den fazla “atadan kalma” meyve çeşidi tespit edildi (2010).

“Anadolu Kuş Adları Sözlu¨ğü” (Merete Çakmak’la, 2005), “Gu¨lbeşeker: Tu¨rkiye Tatlıları Tarihi” (2008), “Osmanlı Mutfak Sözlu¨ğu¨” (2010), “Os­manlı Mutfak İmparatorluğu” (kongrelerde sunulmuş bildiriler, 2014), “Avcılıktan Gurmeliğe – Yemeğin Kültürel Tarihi” (2018), “Bountiful Em­pire: A History of Ottoman Cuisine” (2018; “Bereketli İmparatorluk: Os­manlı Mutfağı Tarihi”, Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, 2020) adlı eserleri vardır.

Ayrıca Mahmud Nedim bin Tosun’un 1900 tarihli Aşçıbaşı adlı ye­mek kitabını (1998), Ahmed Câvid’in 18. yu¨zyıl sonuna ait yemek terimleri sözlu¨ğu¨ “Tercu¨me-i Kenzu¨’l-İştihâ”yı (Seyit Ali Kahraman’la, 2006), Mehmed Reşad’ın “Fenn-i Tabahat 1340-1341”. “Aşçılık Bilimi 1921-1923” (2018) adlı kitabını ve Ahmed Şevket’in “Aşçı Mektebi” adlı hacimli eserinden geniş bir seçmeyi (2021) yayına hazırladı. Merete Çakmak ve Renate Ömeroğulları’nın Almancadan çevirdikleri Fried­rich Unger’in 1838 tarihli Osmanlı şekerciliği konusundaki “Conditorei des Orients” adlı çok nadir görülen kitabını önce İngilizce (2003, 2004) daha sonra da dipnot, açıklama ve orijinal resimlerle “Şark Şekerciliği” adıyla Tu¨rkçe olarak yayımladı (Merete Çakmak ile, 2020).

“Gu¨lbeşeker” kitabı Kasım 2009’da “Du¨nya Kitap Dergisi Altın Sayfa Ödu¨lu¨”nu¨kazandı ve “Sherbet and Spice: The Complete Story of Turkish Sweets and Desserts” (2013) adıyla İngilitere’de de yayımlandı.