M. Fatih Andı

M. Fatih Andı
PAYLAŞ
Hakkında
M. Fatih Andı 1962 Adana doğumlu. İÜ Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi (1985). Aynı yıl, mezun olduğu fakültenin Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 1987’de, doktorasını 1993’te tamamladı. 1993’de Yardımcı Doçent oldu. 1998-1999 ders yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde dersler verdi. 1998’de doçent oldu. Halen İÜ Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır. Eserlerinden bazıları: Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl (1995), İnsan Toplum Edebiyat (1995), Bir Osmanlı Bürokratının Avrupa İzlenimleri (l996), Servet-i Fünûn’a Kadar Yeni Türk Şirinde Şekil Değişmeleri (1997), Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi (1999), Kartpostallarla Tevfik Fikret ve Çevresi (1999), Roman ve Hayat (1999), Edebiyat Araştırmaları-I (2000), Tarık Buğra (2000).