N. Ahmet Özalp

N. Ahmet Özalp
PAYLAŞ
Hakkında

Ahmet Özalp, 1953’te Elbistan/Kahramanmaraş’ta doğdu. Öğretmen okulu ve eğitim enstitüsünü bitirdikten (1974) sonra iki yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Görevinden ayrılarak yayın dünyasına girdi. Çeşitli yayınevleri, dergi ve gazetelerde çalıştı, “Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi”ne maddeler yazdı, danışmanlık yaptı. Yeniden öğretmenliğe döndü (1992).  

Osmanlı eserleri üzerinde çalışan N. Ahmet Özalp, çok sayıda yapıtı kültür dünyamıza yeniden kazandırdı. Bunların başlıcaları: “Toplumsal Çözülme” (Sait Halim Paşa, 1983), “İslâm İnancının Temel İlkeleri” (Filibeli Ahmed Hilmi, 1987), “Bir Muhalifin Hatıraları” (Şerif Paşa, 1991), “İslâmda Felsefe Akımları” (İzmirli İsmail Hakkı, 1995), “Külliyat-ı Letaif” (Faik Reşad, 1995), “Gülşen-i Tevhid” (Tevhid Şiirleri Güldestesi, 1995), “Seyahatlerim” (Ali Suad, 1996), “Beşir Fuad” (Ahmed Midhat Efendi, 1996), “Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat” (Şemseddin Sami, 1996), “Çin-Türkistan Hâtıraları” (Habibzâde Ahmed Kemâl, 1996), “Bir Kadının Hayatı” (Mehmed Celal, 2001), “Bin Bir Gece Masalları” (Resimli Ay çevirisi, 2007), “Bir Denizcinin Avrupa Günlüğü” (Mehmed Enisî, 2008).

24 Eylül 2022'de İstanbul'da vefat etmiştir.