M. Fahrettin Kırzıoğlu

M. Fahrettin Kırzıoğlu
PAYLAŞ
Hakkında
M. Fahrettin Kırzıoğlu (Kars, 10 Mart 1917 – Ankara, 10 Şubat 2005): Tarihçi ve halk edebiyatı araştırmacısı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1946). Memur olarak çalıştı, liselerde öğretmenlik yaptı. 1967’de “tarih doktoru” oldu. Atatürk Üniversitesi’nde 1975’te doçent, 1982’de profesörlüğe yükseldi. 1995’te Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden emekli oldu. Erzurum ve Kars çevresinin tarihi, halk edebiyatı, dil, etnografya, etnoloji ve biyografi konularında pek çok araştırma, derleme yazısı ve kitabı vardır. Ziya Gökalp konusunda da çalışmalar yapmıştır. Kırka yakın kitabından birkaçı: Kars Tarihi, I. Cilt (1953), Edebiyatımızda Kars, II. Kitap (1958), Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (1976), Anı Şehri Tarihi (1982), Bütünüyle Erzurum Kongresi (1993), Tarihçe-i Gazâvât-i Dağıstan (2000), Dede Korkut Oğuznâmeleri, I-II (2000).