Burcu Şahin

Burcu Şahin
PAYLAŞ
Hakkında

Burcu Şahin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Romanında Ölüm (1872-1923)” başlıklı teziyle yük­sek lisans derecesi aldı. Çalışmaları “kitap-lık”, “Cogito”, “Varlık”, “Notos”, “Roman Kahramanları” gibi dergilerde ve çeşitli derleme kitaplarda yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarını sürdüren Şahin, Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.