Mehmet Ö. Alkan

Mehmet Ö. Alkan
PAYLAŞ
Hakkında
Mehmet Ö. Alkan 1963 yılında Erzurum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “İlim”den “Bilim”e Geçişin Kritik Evreleri, Osmanlı Materyalizmi ve Baha Tevfik başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.
Aynı fakültede Ölçülebilir Verilerle Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Modernleşmesi başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 2000-2001 yılları arasında Amerika’da Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim dalındaki görevine devam etmektedir.
Başlıca yapıtları: Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları (İ. Turan ve A. Yücekök ile birlikte) Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 1998; İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a Terakki Okulları, Terakki Vakfı Yayınları, 2003.