Nuri Sağlam

Nuri Sağlam
PAYLAŞ
Hakkında
Nuri Sağlam 1964 yılında Giresun’da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi (1990). 1991’de aynı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1993’te yüksek lisansını, 1999’da doktorasını tamamladı. Hâlen İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Eserlerinden bazıları: Basîretçi Ali Efendi’nin İstanbul’da Yarım Asırlık Vekayi-i Mühimme’si (1997), Basîretçi Ali Efendinin İstanbul Mektupları (2001), Ruşen Eşref Ünaydın’ndan Hasan Âlî Yücel’e “Diyorlar ki” İçin Bir Mektup (2001), Orhan Veli Kanık (2002), Diyorlar ki Muharriri, Çeşmeler Kâşifi, İstanbul Seyyahı Ruşen Eşref Ünaydın (2004).