David N. Livingstone

David N. Livingstone
PAYLAŞ
Hakkında

David N. Livingstone Belfast’ta Queen’s Üniversitesi’nde coğrafya ve düşünce tarihi profesörüdür ve İngiliz Akademisi’nin üyesidir. Çok sayıda kitabın yazarıdır, bunların arasında The Geographical Traditi-on (1992) ve Putting Science in Its Place (2003) ve Charles Withers’la birlikte Geography and Enlightenment (1999) bulunur. Halen, iki pro-je üzerinde çalışmaktadır: Adam’s Ancestors adında, bilim, ırk ve din tarihi hakkında bir kitap ve Darwinizm’in farklı yerlerde alımlanması konusunda kapsamlı bir araştırma.