Ünal Aytür

Ünal Aytür
PAYLAŞ
Hakkında

 


Ünal Aytür Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu ve 1960’ta aynı bölüme asistan atandı. Burada başladığı çağdaş İngiliz romanı alanındaki doktora çalışmalarına 1962’de Londra Üniversitesi, University College’ın İngilizce bölümünde devam etti. Doktorasını aldıktan sonra 1965’te davet edildiği ABD’de, New Orleans’taki Louisiana Eyalet Üniversitesi’nin İngilizce bölümünde bir yıl süreyle İngiliz romanı, öykü ve hiciv dersleri verdi; 18. yüzyıl İngiliz düşünce tarihi ve İngiliz romanı konularında araştırmalar yaptı. 1968’de Henry Fielding’in romanlarını inceleyen teziyle doçent oldu. Çalışmalarını çağdaş İngiliz ve Amerikan romanı, roman kuramı ve eleştirisi alanlarında sürdürdü; bu amaçla İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. 1977’de Henry James ve Roman Sanatı’nı yayımladı ve profesörlüğe yükseltildi. Başlıca ilgi alanları 18. ve 20. yüzyıl İngiliz romanı, hiciv ve mizah edebiyatı olan Ünal Aytür, Shakespeare, Laurence Sterne, Jonathan Swift, Charles Dickens, Lord Byron, Joseph Conrad, James Joyce, E.M. Forster, D.H. Lawrence, Evelyn Waugh üzerine makaleler, roman ve şiir hakkında kuramsal yazılar yazdı, E.M. Forster’ın Roman Sanatı adlı kitabını çevirdi. Son yıllarda daha çok çeviriye yönelerek, Necla Aytür ile YKY Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi için Henry James’in Bir Kadının Portresi, Hermann Melville’in Pierre ya da Belirsizlikler adlı romanlarını, İş Bankası Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi için Henry James’in Kısa Romanlar, Uzun Öyküler’i ile Joseph Conrad’ın Casus adlı romanını çevirdi. Levent Yılmaz tarafından İngilizceye çevrilen şiirleri, Saturn, Selected Poems başlığı altında Amerika’daki The Sheep Meadow Press tarafından yayımlandı.

 Ünal Aytür emekliye ayrıldığı 2003’e kadar uzun yıllar DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün, yirmi beş yılı aşan bir süre de Türk İngiliz Kültür Derneği’nin başkanlığını yaptı. Bir ilgi alanı da müzik olan Ünal Aytür 1980’den beri Ankara’daki Başkent Oda Orkestrasında keman ve viyola çalmaktadır.