Nuran Tezcan

Nuran Tezcan
PAYLAŞ
Hakkında

Nuran Tezcan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Eski Türk Edebiyatı lisans ve yüksek lisans öğrenimi gördü. Türk Dil Kurumu’nda uzman (1972-79), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde okutman (1979-84) olarak çalıştı. Doktora öğrenimini Bamberg, Otto-Friedrich Üniversitesi’nde (Almanya) yaptı, 1984-2000 yılları arasında Bamberg, Erlangen-Nürnberg, Würzburg, Frankfurt üniversitelerinde dersler verdi. Bir süre Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştı (Gazimağosa, 2000-2003). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doçent unvanını alınca (2002) Prof. Talât S. Halman tarafından Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne davet edildi. On üç yıl (2003-2016) ders verdiği, öğrenci yetiştirdiği bu üniversitedeki görevi Talât S. Halman’ın vefatından sonra son buldu.

16. yüzyıl Osmanlı edebiyatının çok yönlü ve üretken yazarı Lâmiî Çelebi’nin “Gûy u Çevgân” mesnevisi üzerine yaptığı yüksek lisans çalışması, eserin yazma nüshası Almanya’da (Berlin) bulunduğu için “Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland” (Almanya’daki Doğu Elyazmaları Kataloğu) dizisinin ek ciltleri arasında yayımlandı. Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi’nde Manisa’yı konu alan doktora çalışması, Brill yayınevinin (Hollanda) “Evliya Çelebi’s Book of Travels” dizisinde yayımlandı.

Ağırlıklı çalışma alanlarının başında Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi” gelir. Diğer çalışma alanları ise Osmanlı aşk mesnevilerinin kurgusal yapısı, bu eserlerde kadının yeri ve kadına bakış, Osmanlı edebiyatında şair ve patron ilişkileridir.