Sir James George Frazer

Sir James George Frazer
PAYLAŞ
Hakkında

Sir James George Frazer 1854’te Glasgow, İskoçya’da doğdu, 1941’de Cambridge’de öldü. 1869’da Glasgow Üniversitesi’ne, 1874’te de Cambridge Üniversitesi’ndeki Trinity College’a girdi. 1879’da Cambridge Üniversitesi’nin öğretim kadrosuna katıldı. 1914’te “Sir” unvanı aldı. Hayatı boyunca çok az seyahat eden Frazer, çalışmalarını dünyanın farklı yerlerindeki mis-yonerlerin ve sömürge idarecilerinin yazılarına, mektuplarına dayandırdı. Araştırmaları mitler ve dinler üzerine yoğunlaştı. Mitlerin ve ritüellerin din ile olan ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Düşüncenin gelişimini üç aşamada inceledi: en alt basamaktaki mitler ve büyüsel düşüncenin zamanla yerini dine, dinin de bilimsel düşünceye bıraktığını söyledi. İlk olarak 1890’da iki cilt olarak yayınlanan, 1915’te 12 cilde kadar genişlettiği Altın Dal başyapıtı olarak kabul edilir. Diğer önemli eserleri arasında Totemism and Exogamy (Totemcilik ve Dıştan Evlenme, 1910), Folklore in the Old Testament (Eski Ahit’te Folklor, 1918), The Worship of Nature (Tabiata Tapma, 1926), Man, God and Immortality (İnsan, Tanrı ve Ölümsüzlük, 1927) ve Anthologia Anthropologica (Antropoloji Ansiklopedisi, 1938) sayılabilir.