Aristoteles - Filozof ve Bilme Meselesi

14 Haziran 2017

Günümüzde, birçok biçimde Aristotelesçi olunabilir. Gerçi istesek de istemesek de za­ten Aristotelesçiyiz. Bunun nedeni, Aristoteles’in zihinsel ve entelektüel manzaramızda sahip olduğu  tarihsel ağırlığın, başka hiç kimseninkiyle kıyas kabul etmiyor olmasıdır. Gözümüzün önünde gelişme kaydeden her disiplinin Aristotelesçi bir temeli vardır. Aristotelesçi olmanın bir nedeni de Aristotelesçiliğin bir tezler bütününden ziyade bir felsefe yapma biçimi olmasıdır. Bir başka deyişle, hem özneyi bilinen nesneye ve bizati­hi bilgiye göre konumlandırma, hem de kelimenin coğrafî anlamıyla bilmenin haritasını çizme durumu söz konusudur. Dolayısıyla Aristoteles felsefesindeki kırılmaları tespit etmek, birleşme noktalarını ve geçişleri bulmak ve farklı yerlerde bulunan aynı şemaları teşhis etmek gerekir. Bu kitap da Aristoteles’in eserlerinin bütününe “bilme meselesi” doğrultusunda bir güzergâh çizmeyi öneriyor.

Michel Crubellier 1948 doğumlu Fransız filozof. Lille Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğre­tim üyesidir. Başlıca uzmanlık alanı eski Yunan felsefesidir. Enrico Berti ile birlikte hazırladığı, başka bir Aristoteles kitabı daha vardır: Lire Aristote (Aristoteles’i Okumak).

Pierre Pellegrin 1944 doğumlu Fransız filozof. Eski Yunan felsefesi uzmanı olan Pellegrin, Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nde (CNRS) idarecilik yapmaktadır. Ayrıca Fransa’da yayımlanan Aristoteles’in Toplu Eserleri tercümesinin de genel editörlüğünü yürütmektedir.

Aristoteles-Filozof ve Bilme Meselesi
Yazar:
Michel Crubellier – Pierre Pellegrin
Çeviren:  Burak Garen Beşiktaşlıyan
Editör: Ömer Aygün-Adem Beyaz
Sayfa: 376
YKY Cogito / Felsefe

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller