Altın Dal - Dinin ve Folklorun Kökleri

28 Eylül 2017

Modern antropolojinin kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilen antropolog ve halkbilimci Sir James G. Frazer’in Altın Dal kitabı, ilk kez 1890 yılında yayımlanmıştı. Antropolojinin yanı sıra Çağdaş Avrupa Edebiyatı’nı da önemli ölçüde etkileyen bu klasik eser, insanlığın eriştiği noktaya gelmesinde gönül borcuyla anmamız gerekenlerin çoğunun yabanıllar olduğunu ileri sürüyor.

Sir James G. Frazer’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Altın Dal” kitabı, Barbarlıktan uygarlığa toplumların bütün aşamalarında ortak olan ve çoğuna bugün de sahip olduğumuz düşünme biçimlerini, insanla ve doğayla ilişki kurma yollarını mitoloji, din, folklor, büyü, ölüm ve tanrı gibi kavramlar üzerinden tek bir halkla ya da ülkeyle sınırlı olmaksızın yeryüzünün uygarlaşmamış tüm toplumlarından örneklerle inceliyor ve tespitlerde bulunuyor.

Antropolojinin yanı sıra Çağdaş Avrupa Edebiyatı’nı da önemli ölçüde etkileyen ve klasik bir eser olma niteliğini koruyan “Altın Dal”, ilk kez 1890 yılında ve iki cilt halinde yayımlandı.

Altın Dal - Dinin ve Folklorün Kökleri
Yazar:
James G.Frazer
Çeviren: Mehmet H. Doğan
Editör: Derya Önder
Sayfa: 468
YKY Cogito / Antropoloji

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller