Quijote Üzerine Düşünceler

14 Kasım 2018

“Ben, kendim ile çevremden müteşekkilim ve eğer çevremi kurtaramazsam kendimi de kurtaramam.”

Ortega y Gasset’in 1914’te, 31 yaşındayken yayımladığı kitabı “Quijote Üzerine Düşünceler”, felsefecinin daha sonra vereceği eserlerin çıkış noktasını oluşturur. Denemelerden oluşan bu kitabında özellikle sanat ve edebiyat alanlarındaki temel düşüncelerini ortaya koyduğu söylenebilir. Gerçekten de 1930’lardan sonra bu eserine göndermelerde bulunacak ve Quijote Üzerine Düşünceler, Ortega y Gasset’in düşüncesinin anlaşılmasında elzem bir eser niteliği kazanacaktır.

Quijote Üzerine Düşünceler
Yazar: José Ortega Y Gasset
Çeviren: Mehmet Sait Şener
Editör: Ersel Topraktepe
Sayfa: 104
YKY Cogito / Felsefe-Edebiyat

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller