Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri Başlıyor

22 Mart 2024

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık etkinlik serilerine eklenen düzenlenecek söyleşi dizisinin ilki Talat Parman ve Zeynep Direk’in katılımıyla 22 Mart ve 29 Mart günleri 18:00’de gerçekleşecek.

“Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri”nin ilk ayında felsefede psikanalizin yankılarını ele almak için “Freud’dan önce felsefede bilinçdışı var mıydı?” başlığı, söyleşinin ana sorusunu oluşturacak. Psikanalizin, Platon’un “anamnesis” kuramından başlayarak akılcı ve deneyci filozofların metinlerinde bile zaman zaman belirmesine de vurgu yaparak Descartes, Hume, Leibniz, Kant, Schelling, Schopenhauer ve Nietzche’den geçerek Freud’a gelene kadar bilinçdışı kavramının geçirdiği evrimi tartışılacak.

Talat Parman
İstanbul Psikanaliz Derneği kurucu üyesi, formatör analist. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi ve Paris René Descartes Üniversitesi’nde psikiyatri uzmanlığı eğitimi aldı. Yirmi yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Adolesans Bilim Dalı’nda çocuklar, ergenler ve aileleriyle çalıştı. Psikiyatri doçentidir. Ergenlik ve psikanaliz konularında yazılmış kitapları ve J.B. Pontalis’ten yaptığı kitap çevirileri vardır. YKY’den çıkan “Psikanaliz Defterleri” dizisinin yayın kurulu üyesidir.


Zeynep Direk
Boğaziçi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans derecesini, Memphis Üniversitesi’nden doktorasını almıştır. 2014’ten beri Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmaları Çağdaş Fransız Felsefesi, Etik, Feminist Felsefe alanlarında çeşitli sorunları konu edinir. “Derrida Critical Assessments” (Routledge, 2001) ve “A Companion to Derrida”nın (Blackwell, 2014) editörüdür. Eserleri arasında Başkalık Deneyimi, (YKY 2005), Cinsel Farkın İnşası (Metis 2018), Ontologies of Sex: Philosophy in Sexual Politics (Rowman and Littlefield, 2020) Çağdaş Kıta Felsefesi (FOL Yayınları 2021) ve Derrida İstanbul’da: Sekülerizm, Öteki ve Sorumluluk (FOL Yayınları 2022) yer alır. Türkçe, ingilizce ve Fransızca çok sayıda makale yayımlamıştır.
 
PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR