Kronos

17 Kasım 2020

“Ferdydurke”, “Trans-Atlantik”, “Pornografi”, “Kozmos” romanlarıyla tanınan, özgün yazınsal ve entelektüel kimliğiyle Polonya’nın en yıkıcı ve aykırı yazarı Gombrowicz’in (1904-1969), pek çok eleştirmene göre başyapıtı kabul edilen, devasa bir parşömene işlenmiş resmi andıran GÜNLÜK’ünü bütünleyen eksik parça “KRONOS”, Lehçede ilk kez, yazarın ölümünden 44 yıl sonra yayımlanmıştı.

“KRONOS”ta, II. Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Arjantin’e göç eden yazarın sağlık sorunları, cinsel yaşamı, finansal meselelere ilgisi, yazınsal ün savaşımı ana izlekleri oluştururken, cafe’ler, başka coğrafyalar, iklimler, yazarlarla ve yayıncılarla ilişkiler, anlaşmalar, dostluklar, tartışmalar, polemikler, mevsimler, kitaplar, plaklar yaşamın kâğıda dökülmüş kanıtlarını temsil ediyor. Bu belge-kitap, Gombrowicz’in, olgunlaşma çağı ile başlayıp ölümüne dek hayatının kronolojik bir dökümü.

Kronos
Yazar: Witold Gombrowicz
Çeviren: Neşe Taluy Yüce
Editör: Fahri Güllüoğlu / Korkut Erdur
Sayfa: 280
YKY Modern Klasikler Dizisi / Dünya Edebiyatı / Günlük

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller