Ferhat Özgür - Şehir Defteri

06 Şubat 2009

Kâzım Taşkent Sanat Galerisi 6 Şubat -15 Mart 2009 tarihleri arasında güncel sanatçı Ferhat Özgür’ün kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. “Şehir Defteri” başlığını taşıyan sergide sanatçının kent ve birey ilişkisine odaklandığı fotoğraf ve video çalışmalarından bir seçki yer alıyor.

“Ferhat Özgür demokrasi bilincinin merkezi sayılan kentlerin, özelde ise Ankara-Altındağ/lı’nın “yıkım” psikolojisini fotoğraflara yansıtıyor. Yıkımla yüzleşme sürecinin duyumsattıklarını kurgulayarak sergi mekânına taşıyor.” ZEYNEP YASA YAMAN, “Şehir Defteri” sergi kitabı, YKY, 2009

“1990’larda gerçekleştirdiği “Toprak” başlıklı resimler dizisinden başlayarak insanın yaşadığı yeri/yerleri coğrafi, ekonomik ve kültürel anlamlarıyla sorgulayan Ferhat Özgür, yapıtlarında göç olgusunu, büyük kent yaşamı bağlamında kimlik/aidiyet sorunlarını, yerinden edilmişliğin yarattığı sıkıntılı varoluşların çilesini yansıtan bir sanatçı. İfade türü olarak resimle başlayan, ama zaman içinde bu tür temalara duyulan ilginin getirdiği arayışlarla yeni yöntemlere, farklı malzemelere eğilim gösteren sanatsal yaklaşımı ise, kuşkusuz en çok dikkat çeken yönü. Kendisini türler arasında bir ‘göçer’ olarak nitelendirmemize yol açacak bir çoğulluk ve deneysellik içinde çalışan sanatçı, performanstan enstalasyona, fotoğraftan videoya uzanan bir çeşitlilik içinde çalışıyor; güncel olgulara/sorunlara yönelik gözlemlerini, görselliğin ifade gücünden en çarpıcı şekilde faydalanabileceği mecralara aktarıyor.” AHU ANTMEN, “Şehir Defteri” sergi kitabı, YKY, 2009

“Şehir Defteri”nde Özgür, ağırlıklı olarak Ankara’nın kentsel dönüşümüne, kent ve birey arasındaki ilişkilere odaklanıyor. “Şehir Defteri”nin manifestosunda kentin her yönüyle kendisinin kılcal damarlarının içine kadar sızmış, onunla yaşayan, kimi zaman zehirleyen kimi zaman da hayatta kalması için gereken enerjiyi ateşleyen tuhaf bir yaratık olduğunu dile getiren Özgür, bu açıdan bakıldığında modernliğin hem en iyi temsilcisi hem de en sorunlu iki olgusuna dikkat çekiyor: Kent ve birey. " BURCU PELVANOĞLU, “Şehir Defteri” sergi kitabı, YKY, 2009

Ferhat Özgür
1965 Ankara doğumlu Ferhat Özgür yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitesinde öğretim görevlisi olan sanatçı video, fotoğraf, enstalasyon ve resim gibi farklı teknikler kullanıyor. Sergi yapımcısı ve yazarlık görevleri de üstlenen Özgür’ün yurtiçinde ve dışında katıldığı son dönem sergilerden birkaçı: “Video Presentation”A3 Kültür Merkezi (Rijeka, Hırvatistan, 2007), “Kısa-Hikâyeler: Fotoğraflar 1890-2006”, Macy Galerisi (New York, 2007), 10. Uluslararası İstanbul Bienali (2007), “Turkish Realities: Positions in Contemporary Photographs from Turkey", Fotografie Forum Frankfurt, Almanya (2008).

Ferhat Özgür - Şehir Defteri
6 Şubat - 15 Mart 2009
Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR