Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan “Osmanlı Bilim Mirası”

27 Eylül 2017

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun “Osmanlı Bilim Mirası” kitabı, otuz sene evvel başlayan ve yine İhsanoğlu’nun hazırlayanlar arasında olduğu 18 ciltlik dev çalışma “Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi”nin bir çeşit özeti.

Türkiye’nin ve dış dünyanın önde gelen kurumlarının iş birliği, IRCICA ve onun uzun yıllar başkanlığını yapmış olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun öncülüğünde yaratılan “Osmanlı Bilim Mirası”, Osmanlı zamanı aritmetik, cebir, astronomi, tıp, eczacılık, fizik, kimya, coğrafya gibi ilim dallarında yapılan çalışmaları ve yazıları kapsıyor.

52 ülkede 527 koleksiyon ve katalog taraması neticesinde ortaya çıkan iki ciltlik bu kitap, sadece bilim tarihini değil, en genel çerçevesiyle İslam medeniyeti tarihini ve Osmanlı tarih çalışmalarını dönüştüren bir araştırma ve düşünce serüveninin izdüşümü.

Çalışmalarına 30 sene önce başlanan, Ekmeleddin İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekar, Gülcan Gündüz ve Veysel Bulut tarafından hazırlanan 18 ciltlik Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi (OBLT)’nün bir nevi özeti ve özü olan “Osmanlı Bilim Mirası”nın ilk cildi Giriş, ikinci cildi Seçmeler başlıklarını taşıyor. Kitap aynı zamanda altı yüz yıllık bu mirasın nasıl oluştuğunu, geliştiğini ve günümüze bu mirastan neler kaldığını analitik bir şekilde irdeliyor.   

“...Bu eserin Türk bilim âlemine, öğrencilere ve genel okuyucuya büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. IRCICA’nın yayınlarında olduğu gibi İngilizce, Rusça, Arapçaya çevrileceğini de ümid ediyoruz.” - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi

“Osmanlı bilim mirasında kayda değer bir şey olmadığı kanaatinin, birbirini besleyen önyargılardan ve cehaletten kaynaklandığını artık biliyoruz. Geçtiğimiz on yıllarda bu farkındalığın ortaya çıkmasında en büyük rol, şüphesiz, bir yandan orijinal kaynaklara eğilen bir yandan da onları derinlikli yorumlarıyla değerlendiren Ekmeleddin İhsanoğlu’nundur. Bu iki cilde yayılan çalışmalarda, sadece bilim tarihini değil en genel çerçevesiyle İslam medeniyeti tarihini ve Osmanlı tarih çalışmalarını dönüştüren bir araştırma ve düşünce serüveninin izdüşümünü bulacaksınız.” - Prof. Dr. Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi

Osmanlı Bilim Mirası
Yazar:
Ekmeleddin İhsanoğlu
Editör: Yücel Demirel
Sayfa: 1.556, 2 Cilt
YKY Tarih / Osmanlı Tarihi

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller