Bir Limandan Üç Resim

13 Haziran 2019

“Düşünce halinde her şey kaybedilmiştir”

İkinci Yeni’nin önde gelen şairlerinden İlhan Berk, ilkgençlik yılları sayılabilecek dönemde “İlhan Berk olmak” yolunda kişiliğini ve yazınsal yetilerini keşfederken, öykü, anlatı, tiyatro oyunu türünde sınıflandırılabilecek düzyazı denemelerinde bulundu. Uzun erimli bir şiirin ilk eskiz çalışmaları gibi de değerlendirilebilecek, dergilerde kalan bu düzyazılardan oluşan “Bir Limandan Üç Resim”, Berk’in şiir dışında yazınsal türlerle “mesai”sine dikkat çekebilmek, yazınsal ve düşünsel evriminin oluşum aşamalarına ışık tutabilmek adına bir çaba.

Bir Limandan Üç Resim
Yazar: İlhan Berk
Haz: Erol Gökşen
Editör: Fahri Güllüoğlu
Sayfa: 116
YKY Edebiyat  / Türk Edebiyatı – Anlatı

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller