Cogito

 • Hayat Problem Çözmektir

  Hayat Problem Çözmektir

  Karl R. Popper

  Hayat Problem Çözmektir, Popper’in ölmeden kısa bir süre önce üzerinde çalıştığı son kitap olmasının yanı sıra, ünlü filozofun en çok okunan kitabı olma özelliğini de taşıyor.
  DETAY
 • İkinci Çözümlemeler

  İkinci Çözümlemeler

  Aristoteles

  İkinci Çözümlemeler, felsefe tarihinde “ilk bilgi kuramı kitabı” diye görülür.
  DETAY
 • Radyo Dersleri

  Radyo Dersleri

  Michael Kaye, Andrew Popperwell

  Radyo yayıncılığıyla ilgileniyor musunuz?
  DETAY
 • Başka Sevgisi

  Başka Sevgisi

  Nermi Uygur

  Nermi Uygur, kitabında Homeros, Vergilius, Hafız, Mevlana, Ronsard, Cervantes, SpinozaÉ gibi "Sevgi Yiğitleri"nin izinde, "Sevgi'den Başka-Sevgisi'ne Dalışlar" yapıyor, "Başka-Sevgisi Nasıl Gerçekleşir?" sorusuna yanıtlar arıyor, bir "Sevgi Eğitimi" için notlar alıyor.
  DETAY
 • Kültür Kuramı

  Kültür Kuramı

  Nermi Uygur

  Çok ufak bir-iki sözcük ve yazım "Yenileme"si dışında, "Eldeğmeden" sunuyoruz.
  DETAY
 • Modernliğin Eleştirisi

  Modernliğin Eleştirisi

  Alain Touraine

  Tarihin sonu, “ideolojilerin tükenişi”, “evrensel değerlerin çöküşü” ve tüm bunlarla bağlantılı olarak düşünce ve sanat dünyasına iyice egemen olan “post-modernizm” tartışmalarının asıl sorgulaması gereken bizzat “modernlik” değil midir?
  DETAY
 • Demokrasi Nedir?

  Demokrasi Nedir?

  Alain Touraine

  Türk okurunun ilk kez "Modernliğin Eleştirisi" (YKY 1994, 1995) adlı kitabıyla tanıdığı Alain Touraine, bu kitabının devamı niteliğindeki "Demokrasi Nedir?"de can alıcı bir soruya yanıtlar sunuyor.
  DETAY
 • Hüzünlü Dönenceler

  Hüzünlü Dönenceler

  Claude Lévi- Strauss

  Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "Tractatus"u yüzyılın düşünce yaşamında ne oranda önem taşıyorsa, Claude Levi-Strauss'un "Hüzünlü Dönenceler"i de o oranda önem taşır.
  DETAY
 • Yaban Düşünce

  Yaban Düşünce

  Claude Lévi- Strauss

  Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da "ilkel" olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel yapıt "yaban düşünce"nin derinlerinde yatan anlamı ortaya çıkarır.
  DETAY
 • Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Peter M. Senge

  Beşinci Disiplin, her yöneticinin başucu kitabı olmaya adaydır.
  DETAY
 • Felsefe Yazıları

  Felsefe Yazıları

  Selahattin Hilav

  Bu yazılar, Marxçılığı, bir dogma değil bir yöntem olarak ele almak isteyen bir düşünce çabasının ürünleridir. Amaç, Osmanlı-Türk toplumunun gerçeklerini, resmi tarih ve ideolojinin ötesine geçerek ve bunların iç yüzlerini ortaya dökerek açıklamaktır.
  DETAY
 • İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

  İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

  Jürgen Habermas

  Hegel, Jena'da 1803/04 ve 1805/06 yıllarında doğa ve tin felsefesi üzerine konferanslar verdi. Tin Felsefesi, fragmanlar halindeki Törellik Sistemi'ne dayanır.
  DETAY
 • Kültürün abc'si

  Kültürün abc'si

  Bozkurt Güvenç

  Bozkurt Güvenç: Türkiye'de sosyal bilimlerin temel taşlarından biri...
  DETAY
 • Felsefe Nedir?

  Felsefe Nedir?

  Félix Guattari, Gilles Deleuze

  Düşünceyi, direniş gücünün en güvenilir göstergesi olan şen ciddiyetiyle kendi sınırlarına doğru götüren, açık, yoğun ve zor; bizatihi açıklığı, çembersi mantığı, sarmal gelişimi yüzünden zor bir kitap."
  DETAY
 • Retorik

  Retorik

  Aristoteles

  Aristoteles'in bütün yapıtları gibi Retorik de hemen hemen bütün dillere çevrildi, hem Doğu'yu, hem de Batı'yı etkiledi.
  DETAY
 • Fizik

  Fizik

  Aristoteles

  Aristoteles’in Fizik’i, yunanca aslıyla birlikte, ilk kez türkçede. Saffet babür çevirisiyle.
  DETAY
 • Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri

  Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri

  Ragıp Duran

  Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri
  DETAY
 • Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Bülent Tanör

  Elinizdeki kitap, "Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu"ndan yola çıkarak "Türkiye'de Ulusal Devletin Kuruluşu" ve "Çok Partili Rejim" başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.
  DETAY
 • İçimin Sesi

  İçimin Sesi

  Nermi Uygur

  İçimin Sesi DolayısıylaKendimle Kısacık Bir Söyleşi- Ne diye bir kitap daha?- Sorularım tükenmedi.
  DETAY
 • Dipten Gelen

  Dipten Gelen

  Nermi Uygur

  Kitap, Nermi Uygurca "denemeci" bir derinleşmeyi okurlarıyla paylaşan bir armağandır.
  DETAY