Cogito

 • İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  Hubert Reeves

  Hubert Reeves, evren saati ilk saniyeyi gösterdiğinde neler olup bittiğini araştırırken, milyarlarca derecelik sıcaklıklara doğru bir keşif gezisine çıkarıyor bizi.
  DETAY
 • Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Steven Connor

  "Geri dönülen 'geçmiş'in modernizm 'geleneği' olması durumunda (postmodernist girişimlerin birçoğunda olduğu gibi), bu gelenekle 'eleştirel ilişki'mizin onun gizli bir tekrarından başka bir şey olup olmadığını nasıl bilebiliriz?
  DETAY
 • Herakleitos - Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi

  Herakleitos - Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi

  Samih Rifat

  Diogenes Laertios, Maurice Blanchot ve René Char'ın metinleriyle desteklenen bu kitapta, çeviri notları ve Abidin Dino'nun desenleri de yer alıyor.
  DETAY
 • Akdeniz’in Kitabı

  Akdeniz’in Kitabı

  Predrag Matvejevic

  Yugoslavya'daki kardeş kavgasına karşı çıktığı için 'sürgün ve sığınma' yeri olarak gördüğü Avrupa'ya yerleşen, Uluslar arası P.E.N. Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Predrag Matvejevic, Akdeniz'in Kitabı'nda anılarının ve düşlerinin eşliğinde Akdenizli kimliğinin izini sürüyor.
  DETAY
 • Gutenberg Galaksisi - Tipografik İnsanın Oluşumu

  Gutenberg Galaksisi - Tipografik İnsanın Oluşumu

  Marshall McLuhan

  ... kesin olan bir şey var ki, o da, elektromanyetik keşiflerin, bütün insani ilişkilerde eşzamanlı 'alan'ı yeniden yaratmış olduğudur; öyle ki, insan ailesi artık 'küresel bir köy' koşulları altında yaşamaktadır.
  DETAY
 • Hayat Problem Çözmektir

  Hayat Problem Çözmektir

  Karl R. Popper

  Hayat Problem Çözmektir, Popper’in ölmeden kısa bir süre önce üzerinde çalıştığı son kitap olmasının yanı sıra, ünlü filozofun en çok okunan kitabı olma özelliğini de taşıyor.
  DETAY
 • İkinci Çözümlemeler

  İkinci Çözümlemeler

  Aristoteles

  İkinci Çözümlemeler, felsefe tarihinde “ilk bilgi kuramı kitabı” diye görülür.
  DETAY
 • Radyo Dersleri

  Radyo Dersleri

  Michael Kaye, Andrew Popperwell

  Radyo yayıncılığıyla ilgileniyor musunuz?
  DETAY
 • Başka Sevgisi

  Başka Sevgisi

  Nermi Uygur

  Nermi Uygur, kitabında Homeros, Vergilius, Hafız, Mevlana, Ronsard, Cervantes, SpinozaÉ gibi "Sevgi Yiğitleri"nin izinde, "Sevgi'den Başka-Sevgisi'ne Dalışlar" yapıyor, "Başka-Sevgisi Nasıl Gerçekleşir?" sorusuna yanıtlar arıyor, bir "Sevgi Eğitimi" için notlar alıyor.
  DETAY
 • Kültür Kuramı

  Kültür Kuramı

  Nermi Uygur

  Çok ufak bir-iki sözcük ve yazım "Yenileme"si dışında, "Eldeğmeden" sunuyoruz.
  DETAY
 • Modernliğin Eleştirisi

  Modernliğin Eleştirisi

  Alain Touraine

  Tarihin sonu, “ideolojilerin tükenişi”, “evrensel değerlerin çöküşü” ve tüm bunlarla bağlantılı olarak düşünce ve sanat dünyasına iyice egemen olan “post-modernizm” tartışmalarının asıl sorgulaması gereken bizzat “modernlik” değil midir?
  DETAY
 • Demokrasi Nedir?

  Demokrasi Nedir?

  Alain Touraine

  Türk okurunun ilk kez "Modernliğin Eleştirisi" (YKY 1994, 1995) adlı kitabıyla tanıdığı Alain Touraine, bu kitabının devamı niteliğindeki "Demokrasi Nedir?"de can alıcı bir soruya yanıtlar sunuyor.
  DETAY
 • Hüzünlü Dönenceler

  Hüzünlü Dönenceler

  Claude Lévi- Strauss

  Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "Tractatus"u yüzyılın düşünce yaşamında ne oranda önem taşıyorsa, Claude Levi-Strauss'un "Hüzünlü Dönenceler"i de o oranda önem taşır.
  DETAY
 • Yaban Düşünce

  Yaban Düşünce

  Claude Lévi- Strauss

  Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da "ilkel" olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel yapıt "yaban düşünce"nin derinlerinde yatan anlamı ortaya çıkarır.
  DETAY
 • Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Peter M. Senge

  Beşinci Disiplin, her yöneticinin başucu kitabı olmaya adaydır.
  DETAY
 • Felsefe Yazıları

  Felsefe Yazıları

  Selahattin Hilav

  Bu yazılar, Marxçılığı, bir dogma değil bir yöntem olarak ele almak isteyen bir düşünce çabasının ürünleridir. Amaç, Osmanlı-Türk toplumunun gerçeklerini, resmi tarih ve ideolojinin ötesine geçerek ve bunların iç yüzlerini ortaya dökerek açıklamaktır.
  DETAY
 • İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

  İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

  Jürgen Habermas

  Hegel, Jena'da 1803/04 ve 1805/06 yıllarında doğa ve tin felsefesi üzerine konferanslar verdi. Tin Felsefesi, fragmanlar halindeki Törellik Sistemi'ne dayanır.
  DETAY
 • Kültürün abc'si

  Kültürün abc'si

  Bozkurt Güvenç

  Bozkurt Güvenç: Türkiye'de sosyal bilimlerin temel taşlarından biri...
  DETAY
 • Felsefe Nedir?

  Felsefe Nedir?

  Gilles Deleuze, Félix Guattari

  Düşünceyi, direniş gücünün en güvenilir göstergesi olan şen ciddiyetiyle kendi sınırlarına doğru götüren, açık, yoğun ve zor; bizatihi açıklığı, çembersi mantığı, sarmal gelişimi yüzünden zor bir kitap."
  DETAY
 • Retorik

  Retorik

  Aristoteles

  Aristoteles'in bütün yapıtları gibi Retorik de hemen hemen bütün dillere çevrildi, hem Doğu'yu, hem de Batı'yı etkiledi.
  DETAY