Cogito

 • Bunalımdan Yaşama Kültürü

  Bunalımdan Yaşama Kültürü

  Nermi Uygur

  Tüm dünyasıyla insan yaşamı, bir Bunalımlar Kitabı..
  DETAY
 • Felsefenin Çağrısı

  Felsefenin Çağrısı

  Nermi Uygur

  Türkçenin bu büyük düşünüründen bir başyapıt daha!
  DETAY
 • Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Abraham Moles

  Eserleri çeşitli dillere çevrilen Moles, bu kitabında bilim hakkında kalıplaşmış ön-yargılarımızı sorgulamaktadır.
  DETAY
 • Sevgi Üstüne - Bir Konuya Çeşitli Yaklaşımlar

  Sevgi Üstüne - Bir Konuya Çeşitli Yaklaşımlar

  José Ortega y Gasset

  Bu kitapta, sevginin çok katmanlı aralarına sızmakta, klasik sevgi kuramlarına gitmekte, sevginin manevra ve hilelerine doğru yol almakta serbestsiniz.
  DETAY
 • İnsan Açısından Edebiyat

  İnsan Açısından Edebiyat

  Nermi Uygur

  Kendi sözleriyle:'genel yorum kuramından edebiyat estetiğine, yapıt eleştirisinden sanat felsefesine değin çeşitli yöntem, amaç ve kapsamdaki kültür etkenliklerinin kesiştiği bir alanda yer almakta.'
  DETAY
 • Hegel - Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi

  Hegel - Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi

  Tülin Bumin

  Bu kitapta Tülin Bumin, Hegel’i felsefi bir antropolojinin yazarı olarak incelerken, onun dünyayı ve insanı bir bütün olarak ele alışında ve bu duruşun oluşturduğu özbilinç anlayışında, zamanı içkin kılan bir özgürlük felsefesine dikkat çekiyor.
  DETAY
 • Düşünceler

  Düşünceler

  Marcus Aurelius

  Düşünceler, başkasına öğütler değil, kişinin kendisiyle yaptığı vicdan muhasebesi, bilgelik yolundaki gelişme sürecidir.
  DETAY
 • Değişen Dünya Değişen Dil

  Değişen Dünya Değişen Dil

  Macit Gökberk

  rof. Macit Gökberk Değişen Dünya Değişen Dil adlı bu çalışmasında, dünyanın değişmesiyle dilin değişmesi arasındaki zorunlu bağlantıya dikkat çekerek, ileriye dönük, tüm insanlığa açılan bir tarih bilinci ile kültür sorunlarının nasıl kavranabileceğine ışık tutuyor.
  DETAY
 • Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet

  Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet

  Aysun Köktener

  Aysun Köktener, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinin bir fotoğrafını yansıtan bu çalışmasında Cumhuriyet gazetesini ele alıyor.
  DETAY
 • Romantikliğin Kökleri

  Romantikliğin Kökleri

  Isaiah Berlin

  Michael Ignatieff’e göre “liberalizmin anti-liberal düşünce üstüne çalışan en büyük açımlamacısı ...
  DETAY
 • Walter Benjamin Üzerine

  Walter Benjamin Üzerine

  Theodor W. Adorno

  Walter Benjamin Üzerine, yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden Adorno'nun kaleminden ünlü yazar, düşünür ve kültür tarihçisi Walter Benjamin'i anlatıyor.
  DETAY
 • Türk Tefekkürü Tarihi

  Türk Tefekkürü Tarihi

  Hilmi Ziya Ülken

  Türk düşüncesinin temel taşlarından olan bu değerli kitap, 70 yıl sonra hâlâ yeri doldurulamamış bir başucu kitabı.
  DETAY
 • Edebiyat Yazıları

  Edebiyat Yazıları

  Selahattin Hilav

  Bu yazılardaki yaklaşım, felsefe geleneğinden yoksun edebiyat eleştirimizin ötesine geçmek isteyen iyi niyetli ürünler olarak görülebilir.
  DETAY
 • Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927 - 2000

  Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927 - 2000

  Özden Cankaya

  TRT’nin tarihi bir kurumsallaşma tarihi olduğu kadar, Türk toplumunun siyasal, kültürel, sanatsal yaşamının ve bir anlamda umutlarının tarihidir.
  DETAY
 • Aşk

  Aşk

  Éric Blondel

  Nasıl ki bedeni ve ruhu birbirinden ayıramıyorsak, ve biri ötekini etkileyip tamamlıyor ve bu iki bütünlük bir bütün oluşturuyorsa, aşkı da ‘tinsel’ ve ‘tensel’ aşk, ya da ‘platonik’ aşk ve ‘cinsel’ aşk biçiminde ayrıştıramayız, ya da aşk ve cinsellik arasında asla bir ayrım yapamayız. (...)
  DETAY
 • Anadolu'da Kan Davası

  Anadolu'da Kan Davası

  Artun Ünsal

  Kan davasını aile namus ve şerefinin korunmasına yönelik destansı bir alınyazısı olarak ele alan "romantik yaklaşım"yerine, bu şiddete toplumsal bir olgu olarak eğilme gerekliliğini savunan bir kitap Anadolu’da Kan Davası.
  DETAY
 • Sanat Yapıtı

  Sanat Yapıtı

  Béatrice Lenoir

  Platon'dan Merleau-Ponty'ye, klasiklerden romantizme, Balzac'tan modernlere yapıtın estetik ve yargıyla ilişkisi, yaratıcılık ve deha, oyun, öykünme ve yaratım gibi kavramlar alıntılarla irdeleniyor. Konunun uzamanları ve meraklılar için...
  DETAY
 • Zümrüt Ayna

  Zümrüt Ayna

  A. M. Celâl Şengör

  Bu kitapta bilimin ışığı; antik çağ düşünürlerinden Fransız İhtilali’ne, evrim kuramından C-47 uçaklarına, YÖK’ten Anadolu-Avrupa ilişkilerine kadar hayatı –neredeyse bütünüyle– kapsayan bir alana...
  DETAY
 • 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

  1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

  Necmi Yüzbaşıoğlu

  Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu'nun ortaklaşa yazdıkları 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, bir askerî müdahalenin ürünü olan 1982 Anayasasını temel alarak Anayasa Hukukumuzun oluşum mantığını irdeliyor.
  DETAY
 • Toplumu Savunmak Gerekir

  Toplumu Savunmak Gerekir

  Michel Foucault

  Michel Foucault'nun1976 yılında verdiği derslerin notlarından oluşan Toplumu Savunmak Gerekir, iktidar ilişkilerini çözümleme yolunda savaş modelinin yerindeliğini araştırıyor.
  DETAY