Cogito

 • Eleştiri ve İnanç

  Eleştiri ve İnanç

  Paul Ricœur

  Çağımızın önde gelen felsefecilerinden ve yorumbilimcilerinden Paul Ricœur (1913-2005) bu kitapta hem kişisel hem de entelektüel yaşamını en çarpıcı yanlarıyla sunuyor okurlarına.
  DETAY
 • Belleğin İzinde - Beyin, Zihin ve Geçmiş

  Belleğin İzinde - Beyin, Zihin ve Geçmiş

  Daniel L. Schacter

  Bellek üzerine çalışan en saygın araştırmacılardan psikoloji profesörü Daniel L. Schachter, insan belleğini anlamayı araştıran güncel nörobilimsel yaklaşımları akademik ve klinik bakış açısıyla kapsamlı bir biçimde inceliyor.
  DETAY
 • Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2010

  Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2010

  DETAY
 • Demokrasi Neye Yarar? - Özgürlük ve Ahlaki Yönetim Üzerine

  Demokrasi Neye Yarar? - Özgürlük ve Ahlaki Yönetim Üzerine

  Stein Ringen

  Yazar, eğitimde fırsat eşitsizliği, yoksulluk, ailenin toplumsal ve ekonomik rolü ve kişinin tercihleri doğrultusunda istediği gibi yaşama özgürlüğünün önündeki ekonomik engelleri, günümüzde demokrasinin temel sorunları olarak ele alıyor.
  DETAY
 • Doğalcılık ve Din Arasında - Felsefi Denemeler

  Doğalcılık ve Din Arasında - Felsefi Denemeler

  Jürgen Habermas

  Habermas bu denemelerde bir yandan doğalcı kültürel evrim anlayışının önemine değinirken bir yandan da toplumsal ve kültürel rasyonelleşmenin sekülerleştirici etkilerini yorumluyor.
  DETAY
 • Uykusuzluk - Kültürel Bir Tarih

  Uykusuzluk - Kültürel Bir Tarih

  Eluned Summers Bremner

  Uykusuzluğun kökeni ve insan hayatına etkileri karmaşıktır; dünyadaki farklı kültürler bu sorunu anlamak, tanımlamak ve çözmek için hem sanatı hem bilimi kullanarak pek çok şey denediler.
  DETAY
 • Felsefe El Kitabı

  Felsefe El Kitabı

  Selahattin Hilav

  Felsefe, yeni gerçeklere açık olan, onları irdeleyen ve eleştiren; her konuyu kökünden ele alarak aydınlığa kavuşturmak isteyen derinlemesine düşüncenin çabasıdır.
  DETAY
 • Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2009

  Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2009

  Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin (The International Journal of Psychoanalysis-IJP) bir yıl içinde yayımlanan makale seçkilerinden oluşturulan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Portekizceden sonra nihayet Türkçede.
  DETAY
 • Isaiah Berlin'le Konuşmalar

  Isaiah Berlin'le Konuşmalar

  Isaiah Berlin

  Adalet ve merhamet, bilgi ve mutluluk çatışır.
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 2 - Tarih ve Anlatı

  Zaman ve Anlatı 2 - Tarih ve Anlatı

  Paul Ricœur

  Tarih ve Anlatı altbaşlığını taşıyan bu ikinci ciltte, P. Ricœur zaman ve olayörgüsü (anlatı) arasındaki ilişkiyi yorumlarken, öykülemeye karşı çıkan tarih yazarları ile öykülemeye ağırlık veren tarih yazarlarının görüşlerini tartışıyor.
  DETAY
 • Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi

  Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi

  Jean-Noël Jeanneney

  Haberlerin biçimlendirilişini ve dolaşımını; özgürlük mücadelelerini; medya-kamuoyu-iktidar ilişkilerini ve daha pek çok konuyu inceliyor "Medya Tarihi".
  DETAY
 • Çeviride Modern Olan - Şehir ve Konutta Türk-Alman İlişkileri

  Çeviride Modern Olan - Şehir ve Konutta Türk-Alman İlişkileri

  Esra Akcan

  Bir çevirinin tarihi yazılırken mimarlığın iç içe geçmiş tarihlerinin altı çiziliyor ve bunun uzantısında “Batılı” ve “Doğulu” arasındaki radikal başkalık, eşölçülmez fark gibi öncüller reddediliyor.
  DETAY
 • Açıklık - İnsan ve Hayvan

  Açıklık - İnsan ve Hayvan

  Giorgio Agamben

  Açıklık: İnsan ve Hayvan’da “her defasında ve her bireyde insani ve hayvani olanı, doğayı ve tarihi, hayatı ve ölümü” etkileyip insani olanı üreten, insanın insanlığıyla hayvanlığını hem birbirinden ayıran hem de birbirine yakınlaştıran kritik eşik sorgulanıyor.
  DETAY
 • Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’ye Evet

  Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’ye Evet

  Michel Rocard

  Fransa'da 1988-1991 yılları arasında görev yapan eski başbakanlardan Michel Rocard, Avrupa Birliği Yolunda / Türkiye’ye Evet adlı çalışmasında, AB’nin ve Türkiye’nin niçin birbirlerine muhtaç olduklarını anlatıyor.
  DETAY
 • Garbiyatçılık - Düşmanlarının Gözünde Batı

  Garbiyatçılık - Düşmanlarının Gözünde Batı

  Avishai Margalit, Ian Buruma

  Garbiyatçılık - Düşmanlarının Gözünde Batı
  DETAY
 • Aritmetiğin Temelleri

  Aritmetiğin Temelleri

  Gottlob Frege

  Matematiğin mantığın uygulama alanı olduğu görüşünden hareketle matematiğin, mantığın aksiyomatik sistemi üzerine kurulabileceğini düşünen Frege, bu çalışmasında aritmetiğin temelleri üzerine felsefi çalışmaları için bir mantık sistemi geliştirmiştir.
  DETAY
 • Hayali Diller

  Hayali Diller

  Marina Yaguello

  Marina Yaguello Hayali Diller’de edebiyattan sinemaya, oyundan inanca dek uzanan bir labirentte dil yaratıcılığının izlerini sürüyor.
  DETAY
 • Medyada Şiddet Efsanesi - Eleştirel Bir Giriş

  Medyada Şiddet Efsanesi - Eleştirel Bir Giriş

  David Trend

  David Trend, farkında olsak da olmasak da gündelik hayatımızın tam ortasında duran şiddet konusuna medya çerçevesinden farklı ve ufuk açıcı bir bakış sunuyor.
  DETAY
 • Freud Konuşmaları

  Freud Konuşmaları

  Freud Konuşmaları, Sigmund Freud’un 150. doğum yılı olan 2006’da, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın, Sermet Çifter Salonu’nda düzenlediği bir etkinlik dizisinin kayıtlarından oluşuyor.
  DETAY
 • Entelektüeller ve Eylem / düşünceler - tartışmalar - söyleşiler

  Entelektüeller ve Eylem / düşünceler - tartışmalar - söyleşiler

  Selahattin Hilav

  Entelektüeller ve Eylem, Selahattin Hilav’ın dünya görüşünü, edebiyat alanına getirdiği felsefi bakış açısını, kavramlar konusundaki duyarlı tutumunu farklı bağlamlarda yansıtan yazılar, söyleşiler ve tartışmalardan oluşuyor.
  DETAY