Cogito

 • Denemeli - Denemesiz

  Denemeli - Denemesiz

  Nermi Uygur

  Nermi Uygur’un kültür dünyasına armağan ettiği yeni bir ilk...
  DETAY
 • Komünist Ufuk

  Komünist Ufuk

  Jodi Dean

  Komünizm 1989’da öldü mü yoksa ufkumuzu belirlemeye devam mı ediyor?
  DETAY
 • Fikirler Tarihi - Ateşten Freud'a

  Fikirler Tarihi - Ateşten Freud'a

  Peter Watson

  Peter Watson’ın muazzam araştırmasının ürünü olan Fikirler Tarihi insanlık tarihinin, insanın yaratıcılığının kapsamlı bir dökümü.
  DETAY
 • Demokrasinin Nesi Var? Atina'daki Uygulamalardan Amerikan İbadetine

  Demokrasinin Nesi Var? Atina'daki Uygulamalardan Amerikan İbadetine

  Loren J. Samons II

  Hem antik hem modern demokrasinin sevapları ve günahları üzerine eleştirel düşüncede önemli bir durak Demokrasinin Nesi Var?
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 4 - Anlatılan (öykülenen) Zaman

  Zaman ve Anlatı 4 - Anlatılan (öykülenen) Zaman

  Paul Ricœur

  Fransız felsefecisi ve yorumbilimcisi Paul Ricœur’ün (1913-2005) anlatı yorumbilimi alanındaki başyapıtı Zaman ve Anlatı Türkçe’de dört cilt olarak yayımlandı.
  DETAY
 • Kara Ayin - Apokaliptik Din ve Ütopyanın Ölümü

  Kara Ayin - Apokaliptik Din ve Ütopyanın Ölümü

  John Gray

  DETAY
 • Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler - Timoty Snyder'in Katkısıyla

  Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler - Timoty Snyder'in Katkısıyla

  Tony Judt

  Yirminci yüzyılı düşünmeye nereden başlayabiliriz?
  DETAY
 • Ölümsüzleştirme Kurulu

  Ölümsüzleştirme Kurulu

  John Gray

  Bilim Işığında Kefeni Yırtmaya Dönük Garip Arayış…
  DETAY
 • Marksizm ve Biçim

  Marksizm ve Biçim

  Fredric Jameson

  Jameson, bu kitapta diyalektik yazın kuramlarının yerleştirilebileceği çerçeveyi çiziyor.
  DETAY
 • Ruhun Yalnızlığı

  Ruhun Yalnızlığı

  Eugenio Borgna

  Modern psikiyatrinin soğuk, bilimsel ve insana mesafeli, yabancılaştırıcı duruşuna karşı her zaman eleştirel bir tavır koyduğu pek çok kitabı bulunan İtalyan psikiyatr ve akademisyen Eugenio Borgna’nın ilk kez Türkçede bir kitabı yayımlanıyor: Ruhun Yalnızlığı.
  DETAY
 • Kuram ile Klinik Buluşunca - Tekinsizlik, Sonradanlık, Rüya, Bağların Kurulması ve İlk Nesne İlişkileri

  Kuram ile Klinik Buluşunca - Tekinsizlik, Sonradanlık, Rüya, Bağların Kurulması ve İlk Nesne İlişkileri

  Bella Habip

  Makaleler psikanaliz kuramı ile psikanaliz tedavisini buluşturan deneyimleri içermektedir.
  DETAY
 • Son Bakışta Sanat

  Son Bakışta Sanat

  Taylan Altuğ

  Sanatın ve sanat eserlerinin hayatımızda ne kadar yeri var?
  DETAY
 • Diyalektik Düşüncenin Tarihi

  Diyalektik Düşüncenin Tarihi

  Selahattin Hilav

  Gerçekliği sürekli bir oluş ve değişme, etkileşim ve nitel farklılıklar taşıyan yeni ve daha yüksek düzeylerin ve bütünlerin çelişkilerden geçerek ortaya çıkışı olarak, yani bir dinamik süreç olarak ele alan görüşler ve felsefeler üzerinde durduk.
  DETAY
 • Aklın Çıkmazları

  Aklın Çıkmazları

  Douwe Draaisma

  Sergey Korsakov, Alois Alzheimer, James Parkinson, Hans Asperger… Hepsi de ismi bir hastalıkla, sendromla ya da otistik bir bozuklukla eşanlamlı olmuş saygın bilim adamları.
  DETAY
 • Yollar Ayrılırken - Ortadoğu'nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü

  Yollar Ayrılırken - Ortadoğu'nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü

  Timur Kuran

  Bu kitapta İslami kurumlar ve Ortadoğu ekonomileri konusunda dünyanın önde gelen bir uzmanı, Sanayi Devrimi’nden beri tartışılan bu sorulara yeni yanıtlar sunuyor.
  DETAY
 • Aşk Paradoksu

  Aşk Paradoksu

  Pascal Bruckner

  Kimi seveceğimizi seçmek, kimi istiyorsak onu sevmek: Son derece olağan görünen bu özgürlüklere ulaşmak için 18. yüzyılda başlayan uzun bir duygu devrimi gerekti.
  DETAY
 • Sencer Divitçioğlu Anlatıyor

  Sencer Divitçioğlu Anlatıyor

  Tarih, acaba, bizlerin üniversiteden niçin atıldığını açıklayabilecek miydi? Bunu bize yapan devlet acaba nasıl bir devletti? Bunun kökeni neydi?”
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 3 - Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi

  Zaman ve Anlatı 3 - Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi

  Paul Ricœur

  P. Ricœur kurmaca anlatıya yönelik araştırmasını geliştirirken, kendine özgü yorumbilimsel (hermenötik) kazı işlemini, bölümlerin akış çizgisine göre, anlatı kuramının önde gelen kişilerine uyguluyor.
  DETAY
 • Kuram-Eylem Bağlamı - Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi

  Kuram-Eylem Bağlamı - Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi

  Nermi Uygur

  Türkçenin bu benzersiz düşünürünün "Felsefenin Çağrısı"nda geliştirdiği çözümleyici "gelenek", bu kitapta daha da gelişiyor.
  DETAY
 • Mit ve Destan I - Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi

  Mit ve Destan I - Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi

  Georges Dumézil

  20. yüzyılın en önemli filologlarından Georges Dumézil’in başyapıtı Mit ve Destan Yapı Kredi Yayınları farkıyla Türkçede.
  DETAY