Cogito

 • Ölümsüzleştirme Kurulu

  Ölümsüzleştirme Kurulu

  John Gray

  Bilim Işığında Kefeni Yırtmaya Dönük Garip Arayış…
  DETAY
 • Marksizm ve Biçim

  Marksizm ve Biçim

  Fredric Jameson

  Jameson, bu kitapta diyalektik yazın kuramlarının yerleştirilebileceği çerçeveyi çiziyor.
  DETAY
 • Ruhun Yalnızlığı

  Ruhun Yalnızlığı

  Eugenio Borgna

  Modern psikiyatrinin soğuk, bilimsel ve insana mesafeli, yabancılaştırıcı duruşuna karşı her zaman eleştirel bir tavır koyduğu pek çok kitabı bulunan İtalyan psikiyatr ve akademisyen Eugenio Borgna’nın ilk kez Türkçede bir kitabı yayımlanıyor: Ruhun Yalnızlığı.
  DETAY
 • Kuram ile Klinik Buluşunca - Tekinsizlik, Sonradanlık, Rüya, Bağların Kurulması ve İlk Nesne İlişkileri

  Kuram ile Klinik Buluşunca - Tekinsizlik, Sonradanlık, Rüya, Bağların Kurulması ve İlk Nesne İlişkileri

  Bella Habip

  Makaleler psikanaliz kuramı ile psikanaliz tedavisini buluşturan deneyimleri içermektedir.
  DETAY
 • Son Bakışta Sanat

  Son Bakışta Sanat

  Taylan Altuğ

  Sanatın ve sanat eserlerinin hayatımızda ne kadar yeri var?
  DETAY
 • Diyalektik Düşüncenin Tarihi

  Diyalektik Düşüncenin Tarihi

  Selahattin Hilav

  Gerçekliği sürekli bir oluş ve değişme, etkileşim ve nitel farklılıklar taşıyan yeni ve daha yüksek düzeylerin ve bütünlerin çelişkilerden geçerek ortaya çıkışı olarak, yani bir dinamik süreç olarak ele alan görüşler ve felsefeler üzerinde durduk.
  DETAY
 • Aklın Çıkmazları

  Aklın Çıkmazları

  Douwe Draaisma

  Sergey Korsakov, Alois Alzheimer, James Parkinson, Hans Asperger… Hepsi de ismi bir hastalıkla, sendromla ya da otistik bir bozuklukla eşanlamlı olmuş saygın bilim adamları.
  DETAY
 • Yollar Ayrılırken - Ortadoğu'nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü

  Yollar Ayrılırken - Ortadoğu'nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü

  Timur Kuran

  Bu kitapta İslami kurumlar ve Ortadoğu ekonomileri konusunda dünyanın önde gelen bir uzmanı, Sanayi Devrimi’nden beri tartışılan bu sorulara yeni yanıtlar sunuyor.
  DETAY
 • Aşk Paradoksu

  Aşk Paradoksu

  Pascal Bruckner

  Kimi seveceğimizi seçmek, kimi istiyorsak onu sevmek: Son derece olağan görünen bu özgürlüklere ulaşmak için 18. yüzyılda başlayan uzun bir duygu devrimi gerekti.
  DETAY
 • Sencer Divitçioğlu Anlatıyor

  Sencer Divitçioğlu Anlatıyor

  Tarih, acaba, bizlerin üniversiteden niçin atıldığını açıklayabilecek miydi? Bunu bize yapan devlet acaba nasıl bir devletti? Bunun kökeni neydi?”
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 3 - Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi

  Zaman ve Anlatı 3 - Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi

  Paul Ricœur

  P. Ricœur kurmaca anlatıya yönelik araştırmasını geliştirirken, kendine özgü yorumbilimsel (hermenötik) kazı işlemini, bölümlerin akış çizgisine göre, anlatı kuramının önde gelen kişilerine uyguluyor.
  DETAY
 • Kuram-Eylem Bağlamı - Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi

  Kuram-Eylem Bağlamı - Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi

  Nermi Uygur

  Türkçenin bu benzersiz düşünürünün "Felsefenin Çağrısı"nda geliştirdiği çözümleyici "gelenek", bu kitapta daha da gelişiyor.
  DETAY
 • Mit ve Destan I - Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi

  Mit ve Destan I - Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi

  Georges Dumézil

  20. yüzyılın en önemli filologlarından Georges Dumézil’in başyapıtı Mit ve Destan Yapı Kredi Yayınları farkıyla Türkçede.
  DETAY
 • Türk Felsefesinin Boyutları - Bütün Yapıtları

  Türk Felsefesinin Boyutları - Bütün Yapıtları

  Nermi Uygur

  Nermi Uygur, kendine özgü o tok deyişle: "Türkiye Cumhuriyetinin 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla çıkardığı Türk Felsefesinin Boyutları adlı kitabına, süregiden güncelliğinden ötürü, özellikle bağlı olduğunu" söylemekte.
  DETAY
 • Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler

  Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler

  José Ortega y Gasset

  José Ortega y Gasset, Camus’ye göre, “Nietzsche’den sonra belki de en büyük Avrupa’lı yazardır”.
  DETAY
 • Psikanalitik Bir Estetik İçin

  Psikanalitik Bir Estetik İçin

  Murielle Gagnebin

  Aphrodite’nin doğumundan beri, Güzellik Aşkla olduğu gibi hadım edilmeyle de ilişkilidir: Uranos Gaia’yı dölleyeceği sırada […] kesilen cinsel organının atıldığı denizden Aphrodite fışkırır!
  DETAY
 • Hayatımızdaki Ekonomi

  Hayatımızdaki Ekonomi

  Julie A. Nelson

  Bir manifestodan eksik kalır yanı olmayan Hayatımızdaki Ekonomi okuyucuların ekonomiye bakış açılarını, olasılıklarını ve ekonominin içindeki yerlerini tazeleyecek ve esin kaynağı olacak.
  DETAY
 • Sevgi - Biçimleri, Boyutları ve Paradoksları

  Sevgi - Biçimleri, Boyutları ve Paradoksları

  İlham Dilman

  İlham Dilman 2003 yılında yaşama veda ettiğinde Wittgenstein, dil felsefesi, psikanaliz, ahlak felsefesi üzerine çok sayıda makale ve kitaba imza atmış dünya çapında üne sahip bir felsefeciydi.
  DETAY
 • Erdemin Kökenleri

  Erdemin Kökenleri

  Matt Ridley

  Matt Ridley bu soruları, antropoloji ve zoolojiden ekonomi ve oyun kuramına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede, evrimsel biyolojinin bulgularına dayanarak ele alıyor ve tartışma yaratacak, kışkırtıcı yanıtlara ulaşıyor.
  DETAY
 • Uzamların Tarihi

  Uzamların Tarihi

  John Pickles

  John Pickles, Marshal adalarındaki yerlilerin hindistancevizi liflerine attıkları düğümlerden oluşan ilkel yer bulma tekniklerinden, Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak Savaşı’nda kullandığı siber-uzay teknolojilerine varıncaya dek, insanoğlunun haritacılık itkisinin izini sürüyor.
  DETAY