Tarih

 • Budapeşte’de Bir Osmanlı Şehzadesi

  Budapeşte’de Bir Osmanlı Şehzadesi

  Tarık Demirkan

  Budapeşte’de Bir Osmanlı Şehzadesi aldığı Batı kültürü ve görgüsüne rağmen özünde mensup olduğu despotik Doğu geleneğinden sıyrılamamış ve belli bir yaşa kadar da geçim sıkıntısı gibi dertlerden bihaber bir insanın sefalete düşüşünün ibret verici hikâyesini sunarken yirminci yüzyılın başlarında bir Orta Avrupa ülkesinde Türklere ne gözle bakıldığını da gösteriyor.
  DETAY
 • Rusya’nın Öyküsü

  Rusya’nın Öyküsü

  Orlando Figes

  “Rusya’nın Öyküsü”nde Orlando Figes, Rusya’nın bin yıllık tarihine yeni bir yaklaşım getiriyor.
  DETAY
 • Temmuz 1914 / Savaşa Doğru Geri Sayım

  Temmuz 1914 / Savaşa Doğru Geri Sayım

  Sean McMeekin

  1. Dünya Savaşı’nın patlak verişi “hiç aşılmayan bir dramdı”.
  DETAY
 • Sabiha / Hanedandan Bir Sultan

  Sabiha / Hanedandan Bir Sultan

  İpek Çalışlar

  İpek Çalışlar, “Hanedandan Bir Sultan: Sabiha” kitabında, İşgal İstanbulu’nu ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını sarayın penceresinden ele alarak anlatıyor.
  DETAY
 • Cumhuriyet’in Kuruluş Savaşları / 150’likler, Takrir-i Sükûn ve İzmir Suikastı

  Cumhuriyet’in Kuruluş Savaşları / 150’likler, Takrir-i Sükûn ve İzmir Suikastı

  Hakan Özoğlu

  Dr. Özoğlu 1920’lerin başında Türkiye’de tek parti diktasına geçişin çok ilginç bir anlatımını sunuyor...
  DETAY
 • İki Dem Bir Demokrat - Eski Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen’in Anıları

  İki Dem Bir Demokrat - Eski Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen’in Anıları

  Hayrettin Erkmen (1915-1999) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gerçek anlamda ilk çok partili demokrasi deneyimi olan Demokrat Parti döneminin en ilginç simalarından biridir.
  DETAY
 • Pergamon - Anadolu'da Hellenistik Bir Başkent (Küçük Boy)

  Pergamon - Anadolu'da Hellenistik Bir Başkent (Küçük Boy)

  MÖ 3. yüzyılda Attalos Hanedanı’nın kurulmasıyla Attalos Krallığı’nın başkenti ve resmi ikametgâhı haline gelen antik Pergamon kenti, birçok sivil kurumu olan az çok bağımsız bir polisti.
  DETAY
 • Dünyanın En Eski Mutfağı

  Dünyanın En Eski Mutfağı

  Jean Bottéro

  Mutfak ve sofra kültürü bir uygarlığı anlamanın en etkili yollarından biri.
  DETAY
 • Everyday Life in Istanbul (Karton Kapak)

  Everyday Life in Istanbul (Karton Kapak)

  Ekrem Işın

  On the map of human existence, Istanbul throughout the age of empire represented the administrative power center.
  DETAY
 • Kasvetli Çağ - Klasik Dünyanın Hıristiyanlar Tarafından Yıkılışı

  Kasvetli Çağ - Klasik Dünyanın Hıristiyanlar Tarafından Yıkılışı

  Catherine Nixey

  “Kasvetli Çağ” farklı kültürlere ve inançlara karşı hoşgörülü olan kadim Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığın gelişiyle başlayan karanlık tarihini anlatıyor.
  DETAY
 • İstanbullu Rumlar

  İstanbullu Rumlar

  Sula Bozis

  Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i kısmen kuşatan Haliç’in doğu yakası, “şehir ötesi” anlamına gelen Peran veya Perea adıyla anılıyordu.
  DETAY
 • Amerikalı Diplomat Amiral Bristol’ın Gözlemleri - Osmanlı’nın Çöküşü Cumhuriyet’in Kuruluşu (1919-1927)

  Amerikalı Diplomat Amiral Bristol’ın Gözlemleri - Osmanlı’nın Çöküşü Cumhuriyet’in Kuruluşu (1919-1927)

  Hakan Özoğlu

  DETAY
 • İlk Modern Osmanlı - Ahmed Vâsıf’ın Fikri Gelişimi

  İlk Modern Osmanlı - Ahmed Vâsıf’ın Fikri Gelişimi

  Ethan L. Menchinger

  Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılla birlikte çalkantılı bir değişim dönemine girdi. Askeri ve idari ıslahat yoluyla modernleşmeye çalışırken, Avrupa sahnesindeki nüfuzunu savaşlar ve isyanlar yüzünden büyük bir ölçüde yitirdi.
  DETAY
 • Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler

  Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler

  Kahvehaneler, Doğu’nun ruhunu arayanlar için öncelikli bir gözlem alanıdır.
  DETAY
 • Araplar - Kavimler, Kabileler ve Devletlerin Üç Bin Yıllık Tarihi

  Araplar - Kavimler, Kabileler ve Devletlerin Üç Bin Yıllık Tarihi

  Tim Mackintosh Smith

  Tim Mackintosh-Smith’in otuz yıla yakın, tasvir ettiği coğrafyanın bir parçasını teşkil eden Yemen’de yaşaması ve kendisini bir Yemenli olarak tanımla­ması Araplar’ın değerini daha da artırıyor.
  DETAY
 • Günlükler (1954-1956) Ekrem Alican

  Günlükler (1954-1956) Ekrem Alican

  Ekrem Alican

  Bu kitap Ekrem Alican’ın 1954-1956 yılları arasında tuttuğu günlüklerden oluşmakta­dır.
  DETAY
 • Rasathane ile Bilimde Yüz Elli Yıl

  Rasathane ile Bilimde Yüz Elli Yıl

  Mustafa Aktar

  Rasathaneler özünde bilim için oluşturulmuş birer gözlem laboratuvarıdır; ancak tarih boyunca bunun çok ötesinde bir anlam taşımışlardır.
  DETAY
 • Bizans’ın Entelektüel Tarihi – Seçme Makaleler

  Bizans’ın Entelektüel Tarihi – Seçme Makaleler

  Bizans, kendi döneminin önemli aktörlerinden biri ve entelektüel geleneklerin büyü­leyici ve eşsiz bir bileşimidir.
  DETAY
 • Nutuk (Sert Kapak)

  Nutuk (Sert Kapak)

  Gazi Mustafa Kemal

  Bu sözlerimle, milli hayatı son bulmuş sayılan büyük bir milletin, bağımsızlığını nasıl kazandığını ve bilimin en son ilkelerine dayanan, milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
  DETAY
 • Yıldız Hikâyeleri - Dünya Kültürlerinde Takımyıldızlar

  Yıldız Hikâyeleri - Dünya Kültürlerinde Takımyıldızlar

  Anthony Aveni

  Kozmoloji üzerine kültürel çalışmalarıyla tanınan Anthony Aveni, nesillerden beri sevilerek anlatılan hikâyeleri bir araya getirerek yıldızlarla dolu gökyüzünün sıra dışı bir haritasını çıkarıyor
  DETAY