Cogito

 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler

  Mehmet Rifat

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel Metinler.
  DETAY
 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2 - Temel Metinler

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2 - Temel Metinler

  Mehmet Rifat

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel Metinler. İlk cilt, hem doğrudan doğruya dilbilim ile göstergebilimde hem bu alanlarla yakından bağlantılı anlatıbilim, yorumbilim, yazınsal eleştiri, yazınbilim, alımlama estetiği, yapıbozucu eleştiri, çeviribilim, vb’nde ayrıntılı bir biçimde tanıtmayı, tartışmayı, değerlendirmeyi amaçlıyor.
  DETAY
 • Tarihin İlkeleri

  Tarihin İlkeleri

  R. G. Collingwood

  Collingwood’un başlıca felsefi girişimi olarak gördüğü Tarihin İlkeleri, onun entelektüel birikiminin nihai ürünü olarak değer kazanıyor.
  DETAY
 • Göstergebilimsel Serüven

  Göstergebilimsel Serüven

  Roland Barthes

  Bu kitap, dünyadaki her çeşit anlamlı bütünü, insanı kuşatan yoğun ve karmaşık anlatılar evrenini daha iyi kavramamızı sağlayacak bir bilim dalının, göstergebilimin Roland Barthes tarafından yaşanan özgün ve özgür bir serüvenini sergiliyor.
  DETAY
 • Geleneksel ve Eleştirel Kuram

  Geleneksel ve Eleştirel Kuram

  Max Horkheimer

  Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden Max Horkheimer’in seçme makaleleri birarada.
  DETAY
 • Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları

  Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları

  Teo Grünberg

  Bir yaşamöyküsü özelliğini de taşıyan kitap, ülkemizin çağdaş düşünce geçmişine tanıklık etmemiz sağlıyor.
  DETAY
 • Bir Gazetenin Tarihi: Akşam

  Bir Gazetenin Tarihi: Akşam

  Nurhan Kavaklı

  Yapı Kredi Yayınları, Cumhuriyet gazetesinin ardından şimdi de Türkiye’nin yaşayan en eski gazetesi Akşam’ın tarihini kitaplaştırdı.
  DETAY
 • Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen Yaşamı, Eylemi, Öğretisi

  Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen Yaşamı, Eylemi, Öğretisi

  Rona Aybay

  Rona Aybay’ın Robert Owen kitabı, ilk yayınlanışından otuz beş yıl sonra, bir kez daha okurun karşısına çıkıyor.
  DETAY
 • Yazın Kuramı / Rus biçimcilerinin metinleri

  Yazın Kuramı / Rus biçimcilerinin metinleri

  Tzvetan Todorov

  Başlangıçta öncü sanat akımı fütürizm ile birlikte hareket eden yeni bir yazınsal eleştiri anlayışının geliştiği yıllar.
  DETAY
 • Gazzali ve Şüphecilik

  Gazzali ve Şüphecilik

  İbrahim Agâh Çubukçu

  Yazar, Yunan ve İslam şüphecilerini gözden geçirerek, Gazzali'nin şüpheciliğini ve iman yönteminin özgün yanlarını ele alıyor, ve - Gazzali'nin ve birçok batılı, Doğulu bilginin yapıtlarına dayanarak- bazı Batılı düşünürleri de etkilediğini kanıtlıyor.
  DETAY
 • Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Jean-Paul Sartre

  Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi Michel Contat ile Söyleşi
  DETAY
 • İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  Hubert Reeves

  Hubert Reeves, evren saati ilk saniyeyi gösterdiğinde neler olup bittiğini araştırırken, milyarlarca derecelik sıcaklıklara doğru bir keşif gezisine çıkarıyor bizi.
  DETAY
 • Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Steven Connor

  "Geri dönülen 'geçmiş'in modernizm 'geleneği' olması durumunda (postmodernist girişimlerin birçoğunda olduğu gibi), bu gelenekle 'eleştirel ilişki'mizin onun gizli bir tekrarından başka bir şey olup olmadığını nasıl bilebiliriz?
  DETAY
 • Herakleitos - Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi

  Herakleitos - Bir Kapalı Söz Ustasıyla Buluşma Denemesi

  Samih Rifat

  Diogenes Laertios, Maurice Blanchot ve René Char'ın metinleriyle desteklenen bu kitapta, çeviri notları ve Abidin Dino'nun desenleri de yer alıyor.
  DETAY
 • Akdeniz’in Kitabı

  Akdeniz’in Kitabı

  Predrag Matvejevic

  Yugoslavya'daki kardeş kavgasına karşı çıktığı için 'sürgün ve sığınma' yeri olarak gördüğü Avrupa'ya yerleşen, Uluslar arası P.E.N. Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Predrag Matvejevic, Akdeniz'in Kitabı'nda anılarının ve düşlerinin eşliğinde Akdenizli kimliğinin izini sürüyor.
  DETAY
 • Gutenberg Galaksisi - Tipografik İnsanın Oluşumu

  Gutenberg Galaksisi - Tipografik İnsanın Oluşumu

  Marshall McLuhan

  ... kesin olan bir şey var ki, o da, elektromanyetik keşiflerin, bütün insani ilişkilerde eşzamanlı 'alan'ı yeniden yaratmış olduğudur; öyle ki, insan ailesi artık 'küresel bir köy' koşulları altında yaşamaktadır.
  DETAY
 • Hayat Problem Çözmektir

  Hayat Problem Çözmektir

  Karl R. Popper

  Hayat Problem Çözmektir, Popper’in ölmeden kısa bir süre önce üzerinde çalıştığı son kitap olmasının yanı sıra, ünlü filozofun en çok okunan kitabı olma özelliğini de taşıyor.
  DETAY
 • İkinci Çözümlemeler

  İkinci Çözümlemeler

  Aristoteles

  İkinci Çözümlemeler, felsefe tarihinde “ilk bilgi kuramı kitabı” diye görülür.
  DETAY
 • Radyo Dersleri

  Radyo Dersleri

  Michael Kaye, Andrew Popperwell

  Radyo yayıncılığıyla ilgileniyor musunuz?
  DETAY
 • Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık

  Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık

  Claude C. Hopkins

  Bu kitap yaşamımın akışını değiştirdi." Hopkins'in kendine özgü akıcı ve içten üslubuyla kaleme aldığı "Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık" başlıklı metinleri bir arada sunan bu kitapta, etkileyici reklam teknikleri alanında ilginç buluşların öyküsünü büyük bir zevkle okuyacaksınız.
  DETAY