Cogito

 • Din ile Bilim

  Din ile Bilim

  Bertrand Russell

  Kör inançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındaki kesin ayrımın bilincine varılmadıkça gerçek anlamda bir ilerlemenin mümkün olmayacağını gösteriyor.
  DETAY
 • Daha İyi Bir Dünya Arayışı - Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri

  Daha İyi Bir Dünya Arayışı - Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri

  Karl R. Popper

  Fakat her şeyi yok eden savaştan bizleri koruyabilecek bir dünya devleti kurabilmek için, yeterli etik olgunluğa ulaşamamışız.”
  DETAY
 • Avcılık Üstüne

  Avcılık Üstüne

  José Ortega y Gasset

  İspanyol düşünür Ortega Y Gasset'in ava çıkmak, avlamak, av olmak, kavramlarına derinlemesine bakışı- Sevgi Üstüne'yle birlikte okunabilir.
  DETAY
 • Ansiklopedi - ya da bilimler, sanatlar ve zanaatlar açıklamalı sözlüğü

  Ansiklopedi - ya da bilimler, sanatlar ve zanaatlar açıklamalı sözlüğü

  D'Alembert, Denis Diderot

  Gelmiş geçmiş en önemli ansiklopedi, modern ansiklopedilerin babası, seçme maddeleriyle 200 yıl sonra ilk kez Türkçede. Özgün baskıdaki özgün görsel malzemeden geniş çapta yararlandığımız bir 'özel kitap'.
  DETAY
 • Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

  Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

  Tülin Bumin

  DETAY
 • Tam Ekran

  Tam Ekran

  Jean Baudrillard

  Biz bu kitapta ecran'ın "perdeleme, gölgeleme" işlevini göz önüne almak yerine, ele alınan konular açısından, bilgisayarlar dilinde kullanılan terimi, yani Tam Ekran'ı yeğledik.
  DETAY
 • Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme

  Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme

  Teo Grünberg

  Ülkemizde pek çok düşünce insanının yetişmesine katkıda bulunan Teo Grünberg’in 1963 yılında kaleme aldığı doktora tezi Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme “anlam” kavramı ile felsefe arasındaki göbek bağını örneklerle belgeleyen bir çalışma.
  DETAY
 • Amerikan Cinneti

  Amerikan Cinneti

  Zeynep Atikkan

  Kitap; her şeyin birbirine karıştığı, hızla değiştiği bir süreci (Soğuk Savaş – Küreselleşme süreci) toparlıyor, hafıza tazeliyor da denebilir.
  DETAY
 • Mozart'tan Madonna'ya

  Mozart'tan Madonna'ya

  Peter Wicke

  Mozart’tan Madonna’ya kitabında, dünyanın ilk Rock profesörü Peter Wicke, eğlence müziğinin köklerine inerek toplumda yükselişini araştırıyor.
  DETAY
 • Su ve Düşler

  Su ve Düşler

  Gaston Bachelard

  Ruhbilimden şiire, modern fizikten modern kimyaya, pek çok alanda kalem oynatan Gaston Bachelard, bu kez “suyun ruhçözümlemesi” üzerine eğiliyor...
  DETAY
 • Popüler Kültür ve Yüksek Kültür

  Popüler Kültür ve Yüksek Kültür

  Herbert J. Gans

  Kültürel eşitlik, sınıf ayrımı ve kent kültürü gibi konulardaki çalışmalarıyla tanınan Gans, Popüler kültürle yüksek kültür arasındaki ilişkinin ve çelişkinin bir çözümlemesi yapıyor.
  DETAY
 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler

  Mehmet Rifat

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel Metinler.
  DETAY
 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2 - Temel Metinler

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2 - Temel Metinler

  Mehmet Rifat

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel Metinler. İlk cilt, hem doğrudan doğruya dilbilim ile göstergebilimde hem bu alanlarla yakından bağlantılı anlatıbilim, yorumbilim, yazınsal eleştiri, yazınbilim, alımlama estetiği, yapıbozucu eleştiri, çeviribilim, vb’nde ayrıntılı bir biçimde tanıtmayı, tartışmayı, değerlendirmeyi amaçlıyor.
  DETAY
 • Göstergebilimsel Serüven

  Göstergebilimsel Serüven

  Roland Barthes

  Bu kitap, dünyadaki her çeşit anlamlı bütünü, insanı kuşatan yoğun ve karmaşık anlatılar evrenini daha iyi kavramamızı sağlayacak bir bilim dalının, göstergebilimin Roland Barthes tarafından yaşanan özgün ve özgür bir serüvenini sergiliyor.
  DETAY
 • Geleneksel ve Eleştirel Kuram

  Geleneksel ve Eleştirel Kuram

  Max Horkheimer

  Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden Max Horkheimer’in seçme makaleleri birarada.
  DETAY
 • Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları

  Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları

  Teo Grünberg

  Bir yaşamöyküsü özelliğini de taşıyan kitap, ülkemizin çağdaş düşünce geçmişine tanıklık etmemiz sağlıyor.
  DETAY
 • Bir Gazetenin Tarihi: Akşam

  Bir Gazetenin Tarihi: Akşam

  Nurhan Kavaklı

  Yapı Kredi Yayınları, Cumhuriyet gazetesinin ardından şimdi de Türkiye’nin yaşayan en eski gazetesi Akşam’ın tarihini kitaplaştırdı.
  DETAY
 • Yazın Kuramı / Rus biçimcilerinin metinleri

  Yazın Kuramı / Rus biçimcilerinin metinleri

  Tzvetan Todorov

  Başlangıçta öncü sanat akımı fütürizm ile birlikte hareket eden yeni bir yazınsal eleştiri anlayışının geliştiği yıllar.
  DETAY
 • Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Jean-Paul Sartre

  Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi Michel Contat ile Söyleşi
  DETAY
 • İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  Hubert Reeves

  Hubert Reeves, evren saati ilk saniyeyi gösterdiğinde neler olup bittiğini araştırırken, milyarlarca derecelik sıcaklıklara doğru bir keşif gezisine çıkarıyor bizi.
  DETAY