Cogito

 • Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma

  Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma

  Teo Grünberg

  Teo Grünberg, Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma’da doktora tezi Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme’de ortaya koymuş olduğu genel yöntemi “Bilgi” kavramına uyarlamaktadır.
  DETAY
 • Bölünmüş Batı

  Bölünmüş Batı

  Jürgen Habermas

  “Yanlışa düşmeyin, Amerika Birleşik Devletlerinin normatif otoritesi harap olmuş durumda!”
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 1 - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis

  Zaman ve Anlatı 1 - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis

  Paul Ricœur

  Fransız felsefeci ve yorumbilimcisi Paul Ricœur’ün anlatı yorumbilimi alanındaki başyapıtı olarak nitelendirebileceğimiz Zaman ve Anlatı, Türkçe’de dört cilt olarak yayımlanacak.
  DETAY
 • Bütün Eserleri - Kitaplar 1

  Bütün Eserleri - Kitaplar 1

  Ziya Gökalp

  Ünlü Türk düşünürü ve sosyolog Ziya Gökalp, doğumunun 130. yıldönümünde adına yaraşır bir kitap projesiyle yeniden hatırlanıyor.
  DETAY
 • Kamusal Şeyler, Özel Şeyler

  Kamusal Şeyler, Özel Şeyler

  Raymond Geuss

  Siyaset kuramının en önemli ayrımlarından biri olan kamusal / özel ayrımı özellikle liberal kuramcılara göre gayet net bir ayrımdır.
  DETAY
 • Yaşama Felsefesi

  Yaşama Felsefesi

  Nermi Uygur

  Beden, gönül, kafa olarak tüm insanı, toplum ve kültür evrenindeki pekçok dolambaçlı ilişkileriyle Nermi Uygur'ca kavramaya yönelen bir başucu kitabı.
  DETAY
 • Dilin Gücü

  Dilin Gücü

  Nermi Uygur

  'Nermi Uygur’dan sıkı bir türkçe dersi.'
  DETAY
 • Çokkültürcülük: Tanıma Politikası

  Çokkültürcülük: Tanıma Politikası

  Charles Taylor

  Liberal demokratik yönetimler, bir toplum içindeki farklı kültürel gelenekleri ve onların değerlerini tanımalı mı?
  DETAY
 • Din ile Bilim

  Din ile Bilim

  Bertrand Russell

  Kör inançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındaki kesin ayrımın bilincine varılmadıkça gerçek anlamda bir ilerlemenin mümkün olmayacağını gösteriyor.
  DETAY
 • Daha İyi Bir Dünya Arayışı - Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri

  Daha İyi Bir Dünya Arayışı - Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri

  Karl R. Popper

  Fakat her şeyi yok eden savaştan bizleri koruyabilecek bir dünya devleti kurabilmek için, yeterli etik olgunluğa ulaşamamışız.”
  DETAY
 • Avcılık Üstüne

  Avcılık Üstüne

  José Ortega y Gasset

  İspanyol düşünür Ortega Y Gasset'in ava çıkmak, avlamak, av olmak, kavramlarına derinlemesine bakışı- Sevgi Üstüne'yle birlikte okunabilir.
  DETAY
 • Ansiklopedi - ya da bilimler, sanatlar ve zanaatlar açıklamalı sözlüğü

  Ansiklopedi - ya da bilimler, sanatlar ve zanaatlar açıklamalı sözlüğü

  D'Alembert, Denis Diderot

  Gelmiş geçmiş en önemli ansiklopedi, modern ansiklopedilerin babası, seçme maddeleriyle 200 yıl sonra ilk kez Türkçede. Özgün baskıdaki özgün görsel malzemeden geniş çapta yararlandığımız bir 'özel kitap'.
  DETAY
 • Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

  Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

  Tülin Bumin

  DETAY
 • Tam Ekran

  Tam Ekran

  Jean Baudrillard

  Biz bu kitapta ecran'ın "perdeleme, gölgeleme" işlevini göz önüne almak yerine, ele alınan konular açısından, bilgisayarlar dilinde kullanılan terimi, yani Tam Ekran'ı yeğledik.
  DETAY
 • Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme

  Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme

  Teo Grünberg

  Ülkemizde pek çok düşünce insanının yetişmesine katkıda bulunan Teo Grünberg’in 1963 yılında kaleme aldığı doktora tezi Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme “anlam” kavramı ile felsefe arasındaki göbek bağını örneklerle belgeleyen bir çalışma.
  DETAY
 • Amerikan Cinneti

  Amerikan Cinneti

  Zeynep Atikkan

  Kitap; her şeyin birbirine karıştığı, hızla değiştiği bir süreci (Soğuk Savaş – Küreselleşme süreci) toparlıyor, hafıza tazeliyor da denebilir.
  DETAY
 • Mozart'tan Madonna'ya

  Mozart'tan Madonna'ya

  Peter Wicke

  Mozart’tan Madonna’ya kitabında, dünyanın ilk Rock profesörü Peter Wicke, eğlence müziğinin köklerine inerek toplumda yükselişini araştırıyor.
  DETAY
 • Su ve Düşler

  Su ve Düşler

  Gaston Bachelard

  Ruhbilimden şiire, modern fizikten modern kimyaya, pek çok alanda kalem oynatan Gaston Bachelard, bu kez “suyun ruhçözümlemesi” üzerine eğiliyor...
  DETAY
 • Karşı Ateşler

  Karşı Ateşler

  Pierre Bourdieu

  Karşı Ateşler, günümüz sosyolojisinin temel kuramcılarından Pierre Bourdieu’nün (1930-2002), “küreselleşme” adı altında sanatın, kültürün, medyanın, yaşamın işgal edildiği bir dünyada direnme yolları üzerine yazı, söyleşi ve bildirilerinden oluşuyor.
  DETAY
 • Popüler Kültür ve Yüksek Kültür

  Popüler Kültür ve Yüksek Kültür

  Herbert J. Gans

  Kültürel eşitlik, sınıf ayrımı ve kent kültürü gibi konulardaki çalışmalarıyla tanınan Gans, Popüler kültürle yüksek kültür arasındaki ilişkinin ve çelişkinin bir çözümlemesi yapıyor.
  DETAY