Özel Dizi

  • Just To Keep in Mind

    Just To Keep in Mind

    Bülent Eczacıbaşı

    A wide range of topics, from leadership to business ethics, from humor in the workplace to the future of capitalism, from the role of emotions in decision making to the relationship between government and the private sector…
    DETAY
  • In Search Of The Immortal Tree / Olives and Olive Oil in Turkey

    In Search Of The Immortal Tree / Olives and Olive Oil in Turkey

    Artun Ünsal

    “According to the legend, upon reaching the age of 930, Adam, who was expelled from paradise together with Eve, felt that he was about to die, prompting him to ask God to forgive him, and thus all of mankind.
    DETAY
  • Anadolu Oyuncak Kültürü

    Anadolu Oyuncak Kültürü

    Oyuncak denilince çocuk, çocuk denilince oyuncak akla gelir.
    DETAY
  • Büyükada, The Moris Danon Collection (Karton Kapak) - İngilizce

    Büyükada, The Moris Danon Collection (Karton Kapak) - İngilizce

    Büke Uras

    Heroes or military geniuses do not explain the history of Büyükada. Conversely, the people who shaped its history are the exiles, the dissidents and the losers.
    DETAY
  • Büyükada - Moris Danon Koleksiyonu (Sert Kapak)

    Büyükada - Moris Danon Koleksiyonu (Sert Kapak)

    Büke Uras

    Büyükada tarihi, kahramanlar ya da askeri dehalar tarafından ortaya konmaz.
    DETAY
  • Büyükada - Moris Danon Koleksiyonu (Karton Kapak)

    Büyükada - Moris Danon Koleksiyonu (Karton Kapak)

    Büke Uras

    Büyükada tarihi, kahramanlar ya da askeri dehalar tarafından ortaya konmaz.
    DETAY
  • Değer Yaratma Tutkusu / Düşünceleri ve Girişimleriyle Nejat Eczacıbaşı

    Değer Yaratma Tutkusu / Düşünceleri ve Girişimleriyle Nejat Eczacıbaşı

    Nejat Eczacıbaşı

    DETAY
  • 100. Yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası 3 (1980-2023) “Yollar Bize Memleket” (Karton Kapak)

    100. Yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası 3 (1980-2023) “Yollar Bize Memleket” (Karton Kapak)

    Erdir Zat, Derya Bengi

    “100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası”nın son cildi 1980-2023 arasının izlerini sürüyor,
    DETAY
  • 100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası 2 (1950-1980) “Belki Duyulur Sesim” (Karton Kapak)

    100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası 2 (1950-1980) “Belki Duyulur Sesim” (Karton Kapak)

    Derya Bengi, Erdir Zat

    100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası”nın ikinci cildi 1950-1980 arasının izlerini sürüyor.
    DETAY
  • A Rip In The Sea - New Responsibilities For Business (Karton Kapak)

    A Rip In The Sea - New Responsibilities For Business (Karton Kapak)

    Bülent Eczacıbaşı

    What do business leaders really do? What new responsibilities do we face?
    DETAY
  • Cumhuriyet'in İlk Yılı (29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924)

    Cumhuriyet'in İlk Yılı (29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924)

    29 Ekim 1923’te ilan edilen ve yüzüncü yaşını kutladığımız Cumhuriyet’in en yoğun yılı kuşkusuz ilk yılıdır
    DETAY
  • Devlet ve Tabiat – Ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler 50 Yaşında (Numaralı Özel Baskı)

    Devlet ve Tabiat – Ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler 50 Yaşında (Numaralı Özel Baskı)

    Ece Ayhan

    İki genel odağın, ‘iğdiş edilme korkusu’ ile ‘baba katli’nin dolayında gelişir Ece Ayhan şiirinde baba-oğul ilişkisi.
    DETAY
  • Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi 50 Yaşında (Numaralı Özel Baskı)

    Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi 50 Yaşında (Numaralı Özel Baskı)

    Tomris Uyar

    Klasik hikâye ile modern öykü arasında özgün bir yeri olan “Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi” 1973’te yayımlanmıştı.
    DETAY
  • 100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası - 1 (1923 – 1950) / “Her Savaştan Bir Yara” (Karton Kapak)

    100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası - 1 (1923 – 1950) / “Her Savaştan Bir Yara” (Karton Kapak)

    Erdir Zat, Derya Bengi

    Üç ciltte tamamlanacak 100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası’nın ilk cildi 1923-1950 arasının izlerini sürüyor.
    DETAY
  • İstanbul'da Gündelik Hayat (Karton Kapak)

    İstanbul'da Gündelik Hayat (Karton Kapak)

    Ekrem Işın

    İn­san­lı­ğın va­ro­luş ha­ri­ta­sın­da İs­tan­bul, im­pa­ra­tor­luk­lar dö­ne­mi bo­yunca hep yö­ne­ti­ci gü­cün mer­ke­zi­ni tem­sil et­ti.
    DETAY
  • Blessing the Grain - Turkey’s Bread

    Blessing the Grain - Turkey’s Bread

    Artun Ünsal

    An Anatolian puzzle asks, “What is God’s wisdom and man’s blessing?” The answer bread.
    DETAY
  • İonialılar - Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri (Türkçe-İngilizce) (Sert Kapak)

    İonialılar - Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri (Türkçe-İngilizce) (Sert Kapak)

    Ege’nin Anadolu kıyılarında yaşayan İonialılar kuzeyde Phokaia’dan güneyde Miletos’a kadar uzanan bölgede ve hemen karşısındaki Samos ve Khios adalarında 12 kent kurmuşlardı
    DETAY
  • İonialılar - Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri (Türkçe-İngilizce) (Karton Kapak)

    İonialılar - Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri (Türkçe-İngilizce) (Karton Kapak)

    Batı Anadolu sahilindeki bu küçük bölgenin Batı uygarlığının temel taşı sayılan antik Yunan kültürü üzerindeki yadsınamaz etkisi İonia ve İonialılar hakkında düşünmeyi her daim değerli kılmaktadır.
    DETAY
  • 100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası 3 (1980-2023) - ‘Yollar Bize Memleket’

    100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası 3 (1980-2023) - ‘Yollar Bize Memleket’

    Derya Bengi, Erdir Zat

    “100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası”nın son cildi 1980-2023 arasının izlerini sürüyor...
    DETAY
  • Yıldızların Altında - Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eğlence Yaşamı

    Yıldızların Altında - Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eğlence Yaşamı

    Gökhan Akçura

    Yakın dönemde Türk toplumu nasıl eğleniyordu?
    DETAY